Trafik kazası geçiren memura ne kadar süreyle izin verilir?

Trafik kazası geçiren memura ne kadar süreyle izin verilir?

Sitemiz takipçilerinden gelen bir soruda; trafik kazası sonucu uzunca bir tedaviye ihtiyaç duyan memura, hastalık izni olarak verilecek sürenin onsekiz aya kadar mı oniki aya kadar mı olacağı sorulmuştur.

28 Kasım 2016 - 09:28

657 sayılı Kanunun "Hastalık ve refakat izni" başlıklı 105 inci maddesinde; "Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hallerinde ise oniki aya kadar izin verilir.

Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.

Bu maddede yazılı azami süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahalli usüle göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri halinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar.

Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.

Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir." hükmü yer almaktadır.

29.10.2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde de, 657 sayılı Kanunun söz konusu hükmüyle benzer ifadelere yer verilerek "Hastalık raporu ve izin süreleri" düzenlenmiştir.

Sitemiz takipçisinin sorusunda detaylara yer verilmediği için soruyu ihtimaller üzerinden cevaplandırmaya çalışacağız.

1- Trafik kazasının, 657 sayılı Kanuna tabi personelin görevi sırasında veya görevinden dolayı meydana gelmiş olması durumunda herhangi bir süreye tabi tutulmaksızın iyileşinceye kadar izinli sayılacağı hususunda tereddüt bulunmamaktadır. 

2- 657 sayılı Kanunun yukarıda zikredilen maddesinde "verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine" ifadesine yer verilmesinden trafik kazası geçirenin tabi olacağı hastalık izin süresinin belirleyicisinin sağlık kurulu olduğu anlaşılmaktadır. Trafik kazası sonucunda oluşabilecek hastalıklara sağlık kurulunca her somut olaya göre ayrı bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. Kazazede personelin kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde onsekiz aya kadar rapor verilebilecek, verilen sürenin sonunda hastalığının devam ettiği resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni onsekiz aya kadar uzatılacaktır.

3- Sağlık kurulunca kazazede personelin kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığının olmadığının yani diğer hastalık hallerinin tespit edilmesi halinde ise, personele oniki aya kadar rapor verilebilecek, verilen sürenin sonunda hastalığının devam ettiği resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, oniki aya kadar uzatılacaktır.

Hastalık izni ile ilgili dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise, hastalık izninde olanların göreve başlayabilmeleri ya da hastalık iznine devam edebilmeleri için bu sürenin bitiminde çalıştıkları kuruma iyileştiklerine ya da iyileşemediklerine dair sağlık raporunu ibraz etmelerinin zorunlu olduğudur. İyileştiğini ya da iyileşmediğini sağlık raporu ile belgelendirmeyen ve işe başlamayanlar; 657 sayılı Kanunun "Çekilme" başlıklı 94 üncü maddesinde yer alan "...Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır." hükmü gereğince kabul edilebilir mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde memuriyetten çekilmiş sayılacaktır.

657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde belirlenen 18+18 aya kadar veya 12+12 aya kadar verilen hastalık izin süresinin sonunda iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanacaktır.

www.memurlar.net

Bu haber 859 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
MEB, lise nakil sonuçlarını açıkladı
MEB, lise nakil sonuçlarını açıkladı
Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) 2500 öğrenci alınacak
Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) 2500 öğrenci alınacak