2016 Defter tutma ve Sınıf değiştirme hadleri

2016 yılı Defter tutma ve Sınıf değiştirme hadleri ne kadar oldu,2016, bilançodan işletmeye geçiş hadleri, işletmeden bilançoya geçiş hadleri

2016 Defter tutma ve Sınıf değiştirme hadleri

2016 yılı Defter tutma ve Sınıf değiştirme hadleri ne kadar oldu,2016, bilançodan işletmeye geçiş hadleri, işletmeden bilançoya geçiş hadleri

2016 Defter tutma ve Sınıf değiştirme hadleri
16 Aralık 2015 - 12:10 - Güncelleme: 22 Aralık 2015 - 10:36

2016 YILINDA İŞLETME HESABI ESASI VE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ ÖZET :

2016 yılında mükelleflerin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre işletme hesabı esası ve bilanço esasına göre sınıf değiştirmede dikkate almaları gereken hadler. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 176’ncı maddesinde tüccarlar defter tutma bakımından ikiye ayrılmış; I’nci Sınıf Tüccarların Bilanço Esasına göre, II’nci Sınıf Tüccarların ise İşletme Hesabı Esasına göre defter tutacakları belirtilmiştir. Kimlerin I’inci Sınıf Tüccar, kimlerin ise II’nci Sınıf Tüccar sayılacağı, sınıfların tespitine ilişkin hadler ve sınıflar arasındaki geçişe ilişkin düzenlemelere, VUK’nun 177-181’inci maddeleri arasında yer verilmiştir. İşletme hesabı esası ve bilanço esasına göre defter tutma ayrımına ilişkin hadler, Vergi Usul Kanunu Tebliğleri ile yayımlanmaktadır. 20131 , 20142 ve 20153 yılları için belirlenmiş olan bu hadler aşağıdaki gibidir. 

Vergi Usul Kanunu’nun düzenlemeleri ve ilgili tebliğlerde açıklanan tutarlar dikkate alınmak suretiyle 2016 yılında I'nci ve II'nci sınıf tüccarların sınıf değiştirmede dikkate almaları gereken hadlere ilişkin olarak aşağıdaki tablolar düzenlenmiştir.

BİLANÇODAN İŞLETMEYE GEÇİŞ ESASLARI

İŞLETMEDEN BİLANÇOYA GEÇİŞ ESASLARI

YORUMLAR

  • 0 Yorum