6639 sayılı "torba kanun"a kısmi iptal

Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda "torba kanun" olarak bilinen 6639 sayılı Kanun'un bazı hükümlerini iptal etti.

6639 sayılı "torba kanun"a kısmi iptal
09 Aralık 2016 - 14:42 - Güncelleme: 09 Aralık 2016 - 15:12

ANKARA (AA) - Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda "torba kanun" olarak bilinen 6639 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile getirilen iki düzenlemeyi iptal etti. 

CHP, 6639 sayılı Kanun'un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu. Başvuruyu esastan görüşen Yüksek Mahkemenin, iptal ve ret kararları, gerekçeleriyle Resmi Gazete'de yayımlandı. 
Buna göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mütevelli Heyetinin, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Rektör ve Sağlık Bakanının seçeceği iki üye ile YÖK tarafından seçilen bir üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşacağını, mütevelli heyetine Sağlık Bakanlığı Müsteşarının, Müsteşarın katılmadığı toplantılara ise Rektörün başkanlık edeceğini öngören düzenleme iptal edildi. 

İptal gerekçesinde, bilimsel özerkliğin, idari ve mali konularla birlikte üniversitelerin özerkliği için olmazsa olmaz nitelik taşıdığı, bu unsurlardan herhangi birine yapılacak müdahalenin diğer unsurların da olumsuz etkilenmesine neden olacağı belirtildi. Üniversitelerin, merkezi idare tarafından doğrudan atanan kişilerce yönetilmesinin, bu kurumların bilimsel özerkliğini de doğrudan etkileyeceği ifade edilen gerekçede, üniversite mensuplarının, bilimsel ölçütler ve etik kurallar çerçevesinde eğitim, öğretim, araştırma ile yayın yapabilmesi için herhangi bir dış etkiden uzak kalacak bir ortamın bulunması gerektiği kaydedildi. 

Gerekçede, Mütevelli Heyetinin salt çoğunlukla karar alabileceği göz önünde bulundurulduğunda merkezi idareyi temsil eden Sağlık Bakanlığının Müsteşarı ile Sağlık Bakanının doğrudan seçeceği üyelerin karar alma sürecinde belirleyici olacağına işaret edilerek, bu şekilde merkezi idareye üniversite üzerinde denetim ve gözetim yetkisini aşan nitelikte bir yetki tanınmasının Anayasa'nın 130. maddesiyle güvenceye alınan bilimsel özerklik ilkesiyle bağdaşmadığı belirtildi. 

Bu düzenlemenin iptali nedeniyle Mütevelli Heyetine Sağlık Bakanlığı Müsteşarının, Müsteşarın katılmadığı toplantılara ise Rektörün başkanlık edeceğini öngören hükmün de uygulama olanağı kalmadığı ve bu nedenle iptalinin gerektiği bildirildi. 

Söz konusu iptal hükümlerinin 6 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı. 

Kamu görevini sona erdiren düzenleme 
Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatı ile Spor Genel Müdürlüğü ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde, genel müdür yardımcısı, müşavir, teftiş kurulu başkanı, 1. hukuk müşaviri, daire başkanı, bölge müdürü ve bölge müdür yardımcısı, gençlik hizmetleri spor il ve ilçe müdürü, federasyon genel sekreteri, yurt müdürü ve gençlik merkezi müdürü kadrolarında bulunanların görevlerini hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erdiren kanun hükmü de iptal edildi. 

Diğer iptal istemlerine ret 
Yüksek Mahkeme, kanuna ilişkin diğer iptal taleplerini ise reddetti. 

İptal istemi reddedilen hükümler arasında, Mektebi Tıbbiyeyi Şahane adıyla hizmet vermek üzere inşa edilen ve Marmara Üniversitesi adına tahsisli olan Haydarpaşa Kampüsünün, Sağlık Bilimleri Üniversitesine tahsis edilmesini öngören düzenleme de yer aldı.


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum