6736 Sayılı Vergi Borçlarını Yapılandırma, Matrah Arttırımı Dilekçeleri

6736 Sayılı Kanun kapsamında Bazı alacakların Vergi Borçlarını Yapılandırma, Matrah Arttırımı Dilekçe ve Ekleri yayınlandı.

6736 Sayılı Vergi Borçlarını Yapılandırma, Matrah Arttırımı Dilekçeleri

6736 Sayılı Kanun kapsamında Bazı alacakların Vergi Borçlarını Yapılandırma, Matrah Arttırımı Dilekçe ve Ekleri yayınlandı.

6736 Sayılı Vergi Borçlarını Yapılandırma, Matrah Arttırımı Dilekçeleri
28 Ağustos 2016 - 10:56 - Güncelleme: 21 Eylül 2016 - 11:07

Vergi borcu yapılandırma, vergi borcu taksitlendirme, gelir vergisi matrah arttırımı, kurumlar vergisi matrah arttırımı, kdv matrah arttırımı form ve dilekçeleri

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) I- AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğ ile 6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları ile il özel idareleri ve belediyelere ait alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi ve bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin hükümlerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

Aşağıda mavi renkli linklere tıklayarak ilgili borç yapılandırma, matrah arttırımı dilekçelerine ulaşabilirsiniz.

İÇERİK

EK-1 Yİ-ÜFE Oranları 

EK-2/A Kesinleşmiş Alacaklar(Genel)

EK-2/B Kesinleşmiş Alacaklar (İl Özel İdareleri ve Bunlara Bağlı Müstakil Bütçeli ve Kamu Tüzel Kişiliğini Haiz Kuruluşlar İçin) 

EK-2/C Kesinleşmiş Alacaklar (Belediyeler ve Bunlara Bağlı Müstakil Bütçeli ve Kamu Tüzel Kişiliğine Haiz Kuruluşlar İçin)

EK-2/D Kesinleşmiş Alacaklar (Spor Kulüpleri İçin)

EK-2/E Mahsup Dilekçesi(6736 sayılı Kanunun Yayımlandığı Tarihten Sonra Mahsuben Ödeme Talep Edenler İçin)

EK-2/F Mahsup Dilekçesi (6736 sayılı Kanunun Yayımlandığı Tarihten Önce Yaptıkları Mahsuben Ödeme Talebinden Vazgeçenler İçin)

EK-3/A İhtilaflı Alacaklar (Genel)

EK-3/B İhtilaflı Alacaklar (İl Özel İdareleri ve Bunlara Bağlı Müstakil Bütçeli ve Kamu Tüzel Kişiliğini Haiz Kuruluşlar İçin)

EK-3/C İhtilaflı Alacaklar (Belediyeler ve Bunlara Bağlı Müstakil Bütçeli ve Kamu Tüzel Kişiliğine Haiz Kuruluşlar İçin)

EK-3/D İhtilaflı Alacaklar (Spor Kulüpleri İçin)

EK-3/E-1 İhtilaflı Alacaklar İPC (Genel)

EK-3/E-2 İhtilaflı Alacaklar İPC (İl Özel İdareleri ve Bunlara Bağlı Müstakil Bütçeli ve Kamu Tüzel Kişiliğini Haiz Kuruluşlar İçin)

EK-3/E-3 İhtilaflı Alacaklar İPC (Belediyeler ve Bunlara Bağlı Müstakil Bütçeli ve Kamu Tüzel Kişiliğine Haiz Kuruluşlar İçin)

EK-3/E-4 İhtilaflı Alacaklar İPC (Spor Kulüpleri İçin)

EK-4/A İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki Alacaklar İçin

EK-4/B Pişmanlıkla Beyan İçin

EK-4/C Kendiliğinden Yapılan Beyanlar İçin

EK-5 Gelir Vergisi Mükelleflerinde Matrah Artırım Bildirimi

EK-6 Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde Matrah Artırım Bildirimi

EK-7 Kurumlar (Stopaj)Vergisi Artırım Bildirimi (G.V.K. Geçici Madde 61 Kapsamında) (Muhtasar Beyanname Verenler için)

EK-8 Ücret Ödemeleri için Gelir (Stopaj) Vergisi Artırım Bildirimi (GVK Madde 94/1 Kapsamında)

EK-9 Serbest Meslek Ödemeleri için Gelir (Stopaj) Vergisi Artırım Bildirimi (GVK Madde 94/2 Kapsamında) (Beyan Edilmiş Olması Halinde)

EK-10 Kira Ödemeleri için Gelir (Stopaj) ve Kurumlar (Stopaj) Vergisi Artırım Bildirimi (GVK Madde 94/5 ve KVK Madde 15/1-b Kapsamında) (Beyan Edilmemiş Olması Halinde)

EK-11 Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşleri Nedeniyle Yapılan Hakediş Ödemeleri için Gelir (Stopaj) veya Kurumlar (Stopaj) Vergisi Artırım Bildirimi (GVK Madde 94/3 ile KVK Madde 15/1-a ve Madde 30/1-a Kapsamında) (Artırım Yapılan Yıllarda Beyanname Vermiş Olan Mükellefler İçin)

EK-12 Çiftçilerden Satın Alınan Zirai Mahsuller ve Hizmetler Nedeniyle Yapılan Ödemeler için Gelir (Stopaj) Vergisi Artırım Bildirimi (GVK Madde 94/11 Kapsamında)

EK-13 Vergiden Muaf Esnafa Yapılan Ödemeler için Gelir (Stopaj) Vergisi Artırım Bildirimi (GVK Madde 94/13 kapsamında)

EK-14 Yıl İçindeki Tüm Dönemlere Ait Beyannameleri Veren Mükellefler için KDV Artırım Bildirimi

EK-15 Yıl İçinde 12 Dönemden az, 2 Dönemden fazla Beyanname Veren Mükellefler için KDV

Artırım Bildirimi

EK-16 Yıl İçinde Hiç Beyanname Vermeyen veya Sadece (1) ya da (2) Dönem Beyanname Verenler ile Vergilendirme Dönemi Üç Aylık Olup Hiç Beyanname Vermeyen Mükellefler için KDV Artırım Bildirimi

EK-17 İstisnalar veya Tecil-Terkin Kapsamına Giren İşlemleri Bulunan Mükellefler için KDV Artırım Bildirimi

EK-18 Katma Değer Vergisi Beyannamesi (6736 sayılı Kanunun 6/1 inci Maddesine Göre Stok Beyanında Bulunacak Vergi Sorumluları İçin)

EK-19 Envanter Listesi (İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşlara ait)

EK-20 Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi (6736 sayılı Kanunun 6/1-d Maddesine Göre Stok Beyanında Bulunacaklar İçin)

EK-21 Katma Değer Vergisi Beyannamesi (Ek) (6736 Sayılı Kanunun (6/2-a) Maddesine Göre Beyanda Bulunanlar için)

EK-22 Katma Değer Vergisi Beyannamesi ( 6736 Sayılı Kanunun (6/2-b) Maddesine Göre Beyanda Bulunacak Eczacılar İçin)

EK-23 Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan (Net) Alacaklar için Vergi Beyannamesi

EK-24 6736 sayılı Kanundan Yararlanmak için Mücbir Sebep Halinin Sonlandırılması

EK-25 6736 sayılı Kanunda Alacakları Yapılandırılan İdareler

LİSTE - 1

6736 sayılı kanunla ilgili uygulama Örnekleri ve Tebliğin tamamı için TIKLAYIN 

YORUMLAR

  • 0 Yorum