Antalya Ulaştırma Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı

Antalya Ulaştırma Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı

Antalya Ulaştırma Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı

Antalya Ulaştırma Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı

Antalya Ulaştırma Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
16 Aralık 2019 - 12:01 - Güncelleme: 16 Aralık 2019 - 12:08

ANTALYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Son Başvuru Tarihi : 20 Aralık 2019 Yayınlanma Tarihi : 16 Aralık 2019 Genel Şartlar ve Notlar TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE: A) Genel Hususlar
: 1) Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.
2) Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.
3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi taleplerine, durumu talep şartlarına uyan ve talebin yayımlandığı anda geçerli olan ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir. Aynı eğitim düzeylerindeki engelli, eski hükümlü ve/veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi taleplerine başvurularda ise bir puan barajı aranmayacak olup bu kişilerin EKPSS/KPSS'ye girmiş olmaları yeterlidir. Ancak, kariyer meslek taleplerine başvuru yapacak engellilerden ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir.
4) EKPSS'ye tabi engelli işçi taleplerine başvuru yapacak adaylar, hangi yılın puanını kullanarak başvuru yapacaklarını başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.
5) Taleplere başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.
6) KPSS/EKPSS'ye tabi işçi taleplerine müracaat eden iş arayanların puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise en eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş sayısının dört katını, kariyer mesleklerde ise açık iş sayısının beş katını geçmeyecek şekilde oluşturulan nihai listeler sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.
7) Kuraya tabi taleplere başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.8) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.
9) Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri, işgücü ilanında ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinden adaylara duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilecektir.
10) Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
11) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.
12) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır.İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır.İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.
13) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır. B) Özel Hususlar:
ÖZEL ŞARTLAR VE AÇIKLAMALAR 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
2. Başvuru süresinin son günü itibari ile 18 yaşını tamamlamış olmak.
3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
4. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.
6. Başvuru talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
7. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 ay deneme süresi uygulanacaktır. Ataması yapılan işçi 3 yıl boyunca başka bir ildeki işyerlerine nakil(tayın ) talebinde bulunamayacaktır.
8. Sınava Müracaat edebilmek için ANTALYA İlinde ikamet ediyor olmak.
9. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
10. Engelli sağlık kurulu raporunda en az %40 engelli olduğunu belgelemek. (Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir.)
11.İstihdam edilecek personel VI. Bölge Müdürlüğünde (Antalya) çalıştırılacaktır.
12. Asil adaylar haklarında yapılacak güvenlik ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmasını müteakip göreve başlatılacaklardır. IV. KURA İŞEMLERİ İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ Başvuru yapan adaylar; a) Nüfus cüzdanı örneğini b) Mezuniyet belgesi örneğini c) Engel Durumunu belirten Sağlık Kurulu Raporunu (%40 ve üzeri) d) Öncelik hakkına sahip olanların durumunu belirten belgeyi, sınav ilanının yayınlandığı tarihten başlayarak 27 Aralık 2019 tarihi mesai bitimine kadar elden veya posta yoluyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına (A Blok, 3. Kat) Hakkı Turayliç Caddesi No: 5, Posta Kodu: 06338, Emek Çankaya/Ankara/TÜRKİYE) teslim etmeleri gerekmektedir.(Evrakını posta yoluyla teslim edecekler için postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacaktır) Teslim etmeyenler ve evraklarında eksiklik bulunanlar kuraya dahil edilmeyecektir. IV. KURA İŞLEMLERİ VE ESASLARI 1) Ön İnceleme Komisyonu tarafından belgeleri incelendikten sonra kuraya girmeye hak kazanan adayların kura çekimi noter huzurunda yapılacak olup, kura çekim yeri ve tarihi daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacaktır. 2) Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir. 3) Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. 4) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. 5) Belirlenen adaylar Bakanlığımız (www.uab.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. VI. SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ 1) Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız (www.uab.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 2) Adaylar, sözlü sınavda Genel Kültür (50 Puan), Bakanlık Teşkilatı/ Bakanlık Görev ve Yetki Alanı (30), Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (20) konularında sınav komisyonu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir. 3) Sınav kurulunca başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle açık iş ilanı sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirilme yapılacaktır. 4) Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Bakanlığımız (www.uab.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. VII. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 1) Adaylar tarafından sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 7 (yedi) iş günü içinde Sınav Komisyonu itiraz yapılabilir. 2) Yapılan itirazlar Sınav Komisyonuna ulaştıktan sonra 5 (beş) iş günü içinde Sınav Komisyonunca karara bağlanır. 3)Nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilir. 4) T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. (Evrakını posta yoluyla teslim edecekler için postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) VIII. GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ 1)Göreve başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir. 2)Belgeleri teslim alınan adayların, Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının sonuçlanmasını müteakip yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır. 3) İşe alınanlara deneme süresinden (60 gün) sonra ücret ve sosyal yardımlar gibi ödemelerde, yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri uygulanacaktır. 4)Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben göreve başlamaları sağlanacaktır. 5)Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkür Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır. IX. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. İlanen duyurulur. Meslek Bilgileri Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü Temizlik Görevlisi KişiselBilgiler Cinsiyet Yaş Aralığı Boy Aralığı Kilo Aralığı Kadın 18---40 (20.12.2001 - 16.12.1979 tarihleri arasında doğan kişiler) - - Erkek 18---40 (20.12.2001 - 16.12.1979 tarihleri arasında doğan kişiler) - - Öğrenim Bilgileri En Az Öğrenim Seviyesi Ortaöğretim (Lise ve Dengi) En Fazla Öğrenim Seviyesi Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Kura Bilgileri Kura Yeri Kura Tarihi Kura Saat Dilimi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Hakkı Turayliç Cad. No:5 Emek/ANKARA (www.ubak.gov.tr) 08.01.2020 Gün Boyunca (09:00 - 18:00) Çalışma Adresi Bilgisi Yer : Çalışma Adresi : LİMAN CD. BÜYÜK LİMAN 07 KONYAALTI ANTALYA / TÜRKİYE Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :AKSU, KONYAALTI, MURATPAŞA, KEPEZ, DÖŞEMEALTI, KEMER/ANTALYA, İBRADI, DEMRE, SERİK, MANAVGAT, KUMLUCA, KORKUTELİ, KAŞ, GÜNDOĞMUŞ, GAZİPAŞA, FİNİKE, ELMALI, ANTALYA MERKEZ, ALANYA, AKSEKİ İrtibat Bilgileri Adı Soyadı Emine Özden SELÇUK Ünvanı Büro Görevlisi Telefon No 03122031309 E-Posta www.ubak.gov.tr Diğer Bilgiler İşveren Türü Kamu Toplam Açık İş Sayısı 1 Çalışma Şekli Daimi / Tam Zamanlı

YORUMLAR

  • 0 Yorum