Çaykur, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı açtı

Çaykur, görevde yükselme sınavı için 55 kadro, unvan değişikliği sınavı için ise 18 kadroluk sınav açtı. Görevde Yükselme sınavı için başvurular 5 Şubat'ta, Unvan değişikliği sınavı için ise 3 Şubat'ta sona erecek

Çaykur, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı açtı
22 Ocak 2020 - 13:41

Çaykur, görevde yükselme sınavı için 55 kadro, unvan değişiklik sınavı için ise 18 kadroluk sınav açtı. Görevde Yükselme sınavı için başvurular 5 Şubat'ta, Unvan değişikliği sınavı için ise 3 Şubat'ta sona erecek.

Konu : Görevde Yükselme Sınavı Duyurusu

DAĞITIM YERLERİNE

Genel Müdürlüğümüz taşta teşkilatında ekli listede belirtildiği üzere boş bulunan Muhasebe ve Personel Kısım Müdürlüklerine atama yapılmak üzere Yönetim Kurulumuzun 27.11.2019 tarih ve 2019/232 sayılı kararı ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmetin gerekleri ve personel planlaması esas alınarak ''Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" doğrultusunda '"Görevde Yükselme" sınavıı yapılacaktır.

 

 

 

Sınava ilişkin olarak;

1- Sınav son başvuru tarihi 05 Şubat 2020 Çarşamba günü mesai saati sonudur.

2- Görevde Yükselme yazılı sınavı 08 Mart 2020 Pazar günü saat 10.00'da anılan üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde yapılacak,

3- Sınav başvuru şartları ilgili Yönetmeliğin 7. Maddesindeki tüm şartları taşımaları gerekmekte olup, başvurular gecikmeksizin üniteler aracılığı ile yapılmalıdır.

4- 1. ve 2. Derece GİH kadrolarından, 26 Muhasebe ve 29 Personel olmak üzere toplam 55 adet Kısım Müdürlüğü kadroları açılmıştır.

 

 

5- Başvuru süresinin bitiminden sonra belgelerin Personel Dairesi Başkanlığına ulaşması halinde, başvurular dikkate alınmayacak,

6- Yazılı sınav başvuru işlemleri EBYS sistemi üzerinden gönderilen "'Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Formu" doldurularak yapılacak,

7- Başvuru sırasında istenen belgeler:

EBYS sistemi üzerinden gönderilen "Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Formu",

2 adet fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş).

 

 

8- Yazılı Sınav; tüm personel için ortak konu ile mesleki konulardan yapılacak,

9- Yazılı sınav konu başlıkları 05 Şubat 2020 tarihi öncesi duyurulacak,

10- Yazılı sınav değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 60 puan almak gerekir.

11 - Duyurulan kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibariyle aranan şartları taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan "sadece biri" için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

12- Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir.

 

 

13- Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, giriş sınavında başarılı olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.


Konu : Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu

DAĞITIM YERLERİNE

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan Mühendis, Kimyager, Biyolog ve Tekniker pozisyonlarına atama yapılmak üzere Yönetim Kurulumuzun 25.12.2019 tarih ve 2019/241 sayılı kararı ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmetin gerekleri ve personel planlaması esas alınarak "Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" doğrultusunda "Unvan Değişikliği" sınavı yapılacaktır.

Sınava ilişkin olarak;

I - Sınav son başvuru tarihi 03 Şubat 2020 Pazartesi günü mesai saati sonudur.

2- Unvan Değişikliği yazılı sınavı 07 Mart 2020 Cumartesi günü saat 10.00'da anılan üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde yapılacak,

3- Sınav başvuru şartları ilgili Yönetmeliğin 8. Maddesindeki tüm şartları taşımaları gerekmekte olup, başvurular gecikmeksizin üniteler aracılığı ile yapılmalıdır.

4- 8 Mühendis (5 Ziraat, 1 İnşaat, 1 Endüstri ve 1 Bilgisayar), 1 Kimyager, 1 Biyolog ve 8 Tekniker (4 Makine, 2 İnşaat, 2 Tarım) olmak üzere toplam 18 adet pozisyon açılmıştır.

5- Başvuru süresinin bitiminden sonra belgelerin Personel Dairesi Başkanlığına ulaşması halinde, başvurular dikkate alınmayacak,

6- Yazılı sınav başvuru işlemleri EBYS sistemi üzerinden gönderilen "Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Formu" doldurularak yapılacak,

7- Başvuru sırasında istenen belgeler:

Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı (resmi tasdikli) örneği, (Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin örneği),

EBYS sistemi üzerinden gönderilen "Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Formu",

2 adet fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş).

8- Yazılı Sınav; tüm personel için ortak konu ile mesleki konulardan yapılacak,

9- Yazılı sınav konu başlıkları 03 Şubat 2020 tarihi öncesi duyurulacak,

10- Yazılı sınav değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 60 puan almak gerekir.

II - Duyurulan pozisyonlar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibariyle aranan şartları taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı pozisyonlardan "sadece biri" için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

12- Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, giriş sınavında başarılı olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum