Çocuğa isim konurken şapkalı harf kullanılabilir mi?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, çocuklara isim konurken, 3 halde şapkalı harf konulabileceğini belirtti.

Çocuğa isim konurken şapkalı harf kullanılabilir mi?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, çocuklara isim konurken, 3 halde şapkalı harf konulabileceğini belirtti.

Çocuğa isim konurken şapkalı harf kullanılabilir mi?
08 Ekim 2018 - 16:51

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, çocuklara isim konurken, Arapça ve Farsça kökenli özel adlarda bulunan

- ince "g" ve "k" ünsüzleri ile - kişi adlarında ince "l" ünsüzünden sonra gelen "a" ve "u" ünlülerinde düzeltme işareti kullanılabileceğini belirtti.

Örneğin; Kazım, Nigar, Halük, Lale, Nalan, Bilal, Hilal, Celal, vb. gibi

İŞTE GENEL MÜDÜRLÜĞÜN 28/9/2018 TARİHLİ RESMİ YAZISI

T.C.İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

28/09/2018

İlgi :08.04.2013 tarihli ve 40004962-106-E.35620 sayılı Talimatımız.

İlgi talimatımıza esas Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun 14.01.2013 tarih ve 21 sayılı, "Düzeltme İşareti" konulu yazısında belirtilen hususlar doğrultusunda Arapça ve Farsça kökenli özel adlarda bulunan ince "g" ve "k" ünsüzlerinden ve kişi adlarında ince "l" ünsüzünden sonra gelen "a" ve "u" ünlüleri düzeltme işareti (^) ile (Kazım, Nigar, Halük, Lale, Nalan, Bilal, Hilal, Celal, vb.) yazılabilmektedir.

Doğum bildirimleri sırasında çocuğa konulmak istenen adın belirtilen hususlar kapsamında olması durumunda konu ile ilgili doğum bildiriminde bulunan kişiye bilgi verilmesi ve doğum olayının nüfus kayıtlarına tescillerinde azami özen gösterilerek talimatımız doğrultusunda işlem yapılması hususunda personelin bilgilendirilmesini arz ve rica ederim.

Metin SELÇUK

Bakan a.

Genel Müdür V.

DAĞITIM :

81 İl Valiliğine

YORUMLAR

  • 0 Yorum