DKK Pilot Yetiştirmek Üzere Muvazzaf Subay Alım İlanı

DKK Pilot Yetiştirmek Üzere Muvazzaf Subay Alım İlanı
12 Mart 2018 - 13:08

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

PİLOT YETİŞTİRMEK ÜZERE

DENİZ SINIFI MUVAZZAF SUBAY ALIMI

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

(En az dört yıl süreli mühendislik Kveya pilotaj eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olan erkekler arasından temin yapılacaktır)

Son Başvuru Tarihi : 28 Mart 2018 (Saat 23.59)

Sınav Yeri : MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA Kara Harp Okulu Komutanlığı Çankaya/ANKARA

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Danışma Adresi

M SB Personel Temin Dairesi Başkanlığı (Cebeci/ANKARA)

İrtibat Bilgileri

Telefon : (0312) 562 05 43

Belgegeçer (Fax) : (0312) 319 43 67

E-posta : pertem@msb.gov.tr

İ nternet Adresi

www.msb.gov.tr

DİKKAT!!!

ADAYLARIN DİKKATİNE!

BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİ YAPMAYINIZ.

1. Başvuru, sınav ve sınav sonrası işlemlere ait kurallar bu kılavuzda

açıklanmıştır.

2. Alım süresince her türlü resmi duyuru ve bilgilendirme aşağıdaki internet

adresinden yapılacaktır.

http://www.msb.gov.tr

3. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra Milli

Savunma Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir. İlgili

değişiklik yukarıda yer alan internet adreslerinde yayımlanır.

4. İnternet sitelerinden yapılan duyurular tebligat niteliği taşımakta olup,

adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sevgili Deniz Sınıfı Pilot Subay Adayları;

1081 yılında temelleri Emir Çakabey tarafından atılan Türk Deniz Kuvvetleri, bir asrı aşkın süredir kendisini bu kutsal göreve adamış gençler sayesinde dünyanın en güçlü deniz kuvvetlerinden biri haline gelmiştir. Sizden öncekilerin size bıraktığı bu büyük emaneti daha yükseklere taşıma fırsatı elinizdedir.

Ulu Önder Atatürk'ün verdiği vizyon ile her geçen gün gelişen ve 2021 yılında ilk uçak gemisi TCG ANADOLU ile birlikte F-35B taarruz uçağı ve ATAK helikopteri başta olmak üzere çeşitli tip ve sayıda uçar unsuru envantere katarak çağ atlayacak 21'nci yüzyılın modern bahriyeleri arasındaki yerini pekiştirecek Türk Deniz Kuvvetlerinin bir parçası olmak istemez misiniz?

Bu kılavuz, bu hedef doğrultusunda sizlerin Deniz Kuvvetleri Komutanlığına başvurmanız ile ilgili esasları ve seçim aşamalarını içermekte olup www.msb.gov.tr internet sitesinden yayımlanmaktadır.

Başvuru yapacak adaylar, ikinci seçim aşamalarını [Fiziki Kontrol, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), İngilizce Yeterlilik Testi, Psikomotor Testi, Kişilik Değerlendirme Testi, Mülakat ve Sağlık Muayenesi] başarıyla tamamladığı takdirde kontenjan miktarına göre Öğrenci Seçme Uçuş Eğitimine sevk edilecektir. Öğrenci Seçme Uçuş Eğitiminde adayların uçuş yetenekleri test edilerek, uçuş yeteneklerine göre değerlendirme yapılacaktır. Başarılı adaylardan kontenjan miktarı kadarı "Temel Askerlik ve Subaylık Nosyonu Kazandırma Eğitimine" başlayacak, müteakiben subay naspedilerek yurtiçi ve/veya yurtdışında uçuş okullarına gönderilecektir.

Pilot adayları, yoğun çalışma disiplinini gerektiren uçuş eğitimini tamamlamayı müteakip pilot brövesi almaya hak kazanacakladır. Pilot olan subaylar, Dz.K.K.lığı ihtiyaçlarına göre öncelikle F-35B taarruz uçağı olmak üzere belirlenen uçar unsurlarda (Deniz Karakol uçağı, helikopter, insansız hava aracı) harbe hazır pilot olarak göklerdeki yerini alacaktır.

Çağdaş bilim ve tekniğin ışığında; bedensel, zihinsel ve akademik yönlerden en üst seviyede kendinizi yetiştirerek "Denizlere Hakim Olan, Cihana Hakim Olur" hedefi doğrultusunda görev yapan ve her biri ayrı bir değer olan silah arkadaşlarımızdan biri olmak istiyorsanız, sizleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bekliyoruz.

Çağdaş dünyanın etkin ve lider bir deniz hava gücünde ve milletinin emrinde görev yapma onurunu ve gururunu ailenizle yaşamanız dileğiyle tüm seçim aşamalarında başarılar diliyoruz.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

1. MUVAZZAF SUBAYLIK HAKKINDA BİLGİ

a. Bu başvuru kılavuzunun ilgili bölümlerinde; Deniz Kuvvetleri Komutanlığına muvazzaf Deniz sınıfı subay (Pilot yetiştirilmek üzere) olarak istihdam edilmek üzere kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı, seçim aşamaları, değerlendirme esasları ile muvazzaf subaylığa ilişkin genel bilgiler yer almaktadır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında ihtiyaç duyulan kontenjanlar doğrultusunda muvazzaf subay olarak yer almak istiyorsanız, bu kılavuzdaki bilgileri dikkatle okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.

b. Muvazzaf Subay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan kadın veya erkeklerden istihdam edilen subaylardır.

c. Muvazzaf subay adaylarından, tüm seçim aşamalarını geçmelerini müteakip, başarı sıralaması ve yapılacak tercihler esasına göre kontenjana girenler "Temel Askerlik ve Subaylık Nosyonu Kazandırılması Eğitimi"ne tabi tutulacaktır. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, "Teğmen" rütbesiyle istihdam edilirler.

ç. Özlük ve Mali Haklar

(1) Özlük Hakları:

(a) Rütbe Bekleme Süreleri:

926 sayılı TSK Personel Kanunu'nda muvazzaf subaylar için belirlenen rütbe bekleme süreleri, dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanlar için de uygulanır.

(b) Atama ve Yer Değiştirme:

Dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanların kıt'a, karargah ve kurumlara atanmalarında TSK Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(c) Sağlık:

Dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanların ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimselerin sağlık işlemlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(ç) İzin İşlemleri:

(I) Temin edilen muvazzaf subay adayları "Subay Temel Askerlik ve Subaylık Nosyonu Kazandırma Eğitimi" süresince, TSK Sınıf Okulları Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.

(II) "Subay Temel Askerlik ve Subaylık Nosyonu Kazandırma Eğitimi" dışında; muvazzaf subaylığa alınanların izin işlemleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile TSK İzin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

(d) Konuttan Faydalanma:

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tahsis yetkisindeki konutlardan MSY 319 -2 (B) TSK Konut Yönergesi esaslarına uygun şekilde istifade ederler.

(2) Mali Hakları:

(a) 926 sayılı TSK Personel Kanunu'nda emsali rütbe ve derecedeki muvazzaf subaylar hakkında uygulanan aylık, tazminat, yan ödeme ve diğer mali ve sosyal haklardan istifade ederler.

(b) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile

İlişkileri:

(I) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilişkilendirilirler ve bu Kanunun subaylara tanıdığı bütün haklardan aynen faydalanırlar.

(II) 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu çerçevesinde OYAK Kurumunun daimi üyesidirler.

2. BAŞVURU

a. Muvazzaf Subaylığa Kimler Başvurabilir?

Deniz Kuvvetleri Komutanl ığına muvazzaf subay muvazzaf Deniz sınıfı subay (Pilot yetiştirilmek üzere) olarak istihdam edilmek üzere, TABLO-1'de gösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel alınacaktır. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan erkek adaylardan;

(1) Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavlarından "KPSSP3 Lisans Puanı" (2016 ve 2017 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavlarında yüksek olan KPSS P3 notu baz alınacaktır) asgari 70 olanlar,

(2) En az dört yıl ve daha fazla süreli TABLO-1'de yer alan fakülte/yüksekokul bitirenlerden kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

(3) Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında "yedek subay olamaz" kararı olanlar başvuramazlar.),

(4) Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip TABLO-1'de yer alan en az 4 yıllık fakülte/yüksekokulu bitirenler başvurabileceklerdir.

b . Adaylarda Aranacak Nitelikler Nelerdir?

(1) Genel Başvuru Şartları:

(a) Muvazzaf subay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14'üncü maddesi ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askeri Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik 25/a ve 25/b maddelerinde düzenlenmiş olan nitelikleri taşımak. Bunlar:

(I) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

(II) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

(III) Sivil ve askeri okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,

(IV) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,

(V) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda olumlu

sonuç almak,

(VI) Herhangi bir kadın ile nikahsız olarak birlikte yaşamamak,

(VII) Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya karışmamış olmak,

(VIII)Herhangi bir işte çalışmış veya çalışıyor ise çalıştığı iş yerinden müspet

belge almak,

(IX) Hakkında Yedek Subay olamaz kararı bulunmamak.

(b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

(c) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

(2) Öğrenim ile İlgili Şartlar:

(a) En az dört yıl süreli eğitim veren Tablo-1'de belirtilen f akülte ve yüksekokullardan mühendis veya pilot olarak mezun olmak,

(b) Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden diplomalarının yurt içinde denkliği veya yurt içi en az 4 yıl süreli fakülte/yüksekokulların programları ile aynı müfredata sahip olduğu, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış belge sahibi olmak,

(c) Herhangi bir bakanlık veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti olmamak ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek.

(3) Yaş ile İlgili Şartlar:

01 Ocak 2018 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(a) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1991 ve daha sonraki doğumlular),

(b) Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1986 ve daha sonraki doğumlular),

(4) Sağlık ile İlgili Şartlar:

(a) Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Sınavlarında başarılı olan adaylar, uçucu raporu vermeye yetkili hastanelerden Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen "EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi 1 No'lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur" ve "Kategori-1 Hava Araçlarında Uçucu Yetiştirilmeye Elverişlidir" kararlı sağlık raporunu almak üzere sevk edileceklerdir.

(b) Sağlık raporu için başvuran adaylar; sevk edildikleri hastanede bulunan sağlık bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiş sayılırlar. İstenen raporu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenmiş sayılacaktır.

(c) Son adayın hastaneye sevk tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde sağlık kurulu raporunun MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına ulaşmış olması gerekir. Bu süre içinde sağlık kurulu raporu ulaşmayan adaylara işlem yapılmaz.

(ç) Hastaneler tarafından düzenlenen "Ön Bildirim Belgesi/Raporu" ve "Sağlık Kurulu Kararı Bildirim Belgesi" kabul edilmeyecektir.

(d) Hastaneler tarafından geçerli sağlık kurulu raporlarının sevk belgesinde talep edilen şekilde düzenlenmemesinden, MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına zamanında gönderilmemesinden ve posta gecikmelerinden Milli Savunma Bakanlığı sorumlu değildir.

(5) Özel Şartlar:

(a) Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavlarından "KPSSP3 Lisans Puanı (2016 ve 2017 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavlarında yüksek olan KPSS P3 notu baz alınacaktır)" asgari 70 olanlar,

(b) Yapılacak olan İngilizce Yeterlilik Sınavından 60 puan ve üzeri; Psikomotor Testinden 100 puan ve üzeri not almak,

(c) Öğrenci Seçme Uçuş Eğitiminde başarılı olmak,

(ç) Adayların 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde" belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmaları gerekmektedir. (Adaylar için boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram TABLO-2'dedir.)

(d) TABLO-3'te belirtilen branşlarda fiziki kabiliyet testi ile mülakatta başarılı olmak,

(e) Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli er olarak görevliyken çıkarılmamış olmak,

(f) Halihazırda subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman erbaş veya sözleşmeli er eğitiminde olan adaylardan nasbedilmemiş veya sözleşme yapmamış olmak,

(g) Yedek subaylar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-4'te bulunan "Muvazzaf Subay Olur" nitelik belgesini almış olmak; askerlik hizmetini 1111 sayılı Askerlik Kanunu/1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamında erbaş ve er olarak yapanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-5'de bulunan "Muvazzaf Subay Olur" nitelik belgesini almış olmak,

(ğ) Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar için üç sicil amirinden TABLO-6'da bulunan "Uygun Onaylı" nitelik belgesi almak,

(h) Yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olması gerekmektedir.

c. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

(1) Adaylar başvurularını 28 Mart 2018 (saat 23.59'a kadar) tarihine kadar, Milli Savunma Bakanlığının www.msb.gov.tr internet adresindeki başvuru formunu doldurarak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

(2) Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip başvuru bilgileri başvuru merkezinde kayda girecektir. Adayların TC Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası (aday numarası) kullanılacaktır

(3) Çevrimiçi (online) Başvuru Formu, T.C. KİMLİK NUMARASI ve ADI, SOYADI bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

(4) Başvurusu kabul edilen adaylara MEBS.Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında uygulanacak fiziki yeterlilik testi ve mülakat tarihleri www.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

(5) Asıl başvurular; başvurusu kabul edilen adayların kayıt kabul aşamasına gelmeleri ile yapılmış sayılacaktır.

ç. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

Yanlış beyanda bulunanlar ile yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı tespit edilenlerin (başarılı olup kursa katılsalar dahi) işlemleri durdurulacak ve iptal edilecektir.

d. Birlik Komutanlıkları Tarafından Yapılacak İşlemler Nelerdir? (Halen askerlik yapanlar, devlet memuru ve işçiler için)

(1) Başvurusu kabul edilen halen silah altındaki adayların askerlik hizmetine başlamadan önce bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranıp aranmadığı veya adli para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza alıp almadığı, kısa dönem erbaş olarak askerlik hizmetini yapan aday hakkında "yedek subay olamaz" kararının bulunup bulunmadığı adayın sevk evrakından kontrol edilecek ve

nitelik belgesinin (TABLO-4, TABLO-5 ve TABLO-6) ilgili bölümüne yazılacaktır.

(2) TSK'da istihdam edilenler ile yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanların bu

görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olup olmadığı kontrol edilecek ve nitelik belgesinin ilgili bölümüne yazılacaktır.

(3) Bu nitelik belgeleri kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylara teslim edilecek, adaylar bu belgeyi ikinci seçim aşaması sınavlarına (fiziki kabiliyet yeterlilik testi ve mülakat) gelirken beraberinde getireceklerdir. Nitelik belgesinin her maddesi doldurulacaktır.

(4) Askerlik hizmeti devam eden adaylara nüfus cüzdanları verilecek, adayların nüfus cüzdanı ve askeri kimlik belgeleri ile seçim aşaması sınavlarına katılmaları sağlanacaktır.

NOT: Birlik K.lıklarınca; hakkında "subay olmaya layıktır" nitelik belgesi düzenlenmeyenler ve/veya sicil ortalaması "sicil tam notunun % 85'in altında olanlara", başvuru şartlarını taşımadıkları tebliğ edilecek ve bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir.

3. ADAYLARIN TABİ TUTULACAKLARI SEÇİM AŞAMALARI NELERDİR?

a. Seçim Aşaması Faaliyetleri Nelerdir?

(1) Kayıt Kabul,

(2) Fiziki Değerlendirme,

(3) Fiziki Yeterlilik Testi (Spor),

(4) İngilizce Yeterlilik Sınavı,

(5) Psikomotor Testi,

(6) Kişilik Değerlendirme Testi,

(7) Mülakat,

(8) Uçucu Sağlık Muayenesi,

(9) Öğrenci Seçme Uçuşu Eğitimi,

(10) Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması,

b. Seçim Aşaması Faaliyetlerine Kimler Çağrılacaktır?

(1) Sınavlara çağrılacak adaylar; ihtiyaç duyulan aday sayısı ve belirlenecek "Seçim Aşamaları Çağrı Puanına (KPSS P3)" göre seçim aşamalarına davet edilecektir. Başvurusu kabul edilmeyen adaylar seçim aşaması faaliyetlerine çağrılmayacaktır. Seçim aşamaları Ankara'da icra edilecektir.

(2) Seçim aşamasına (Kayıt Kabul, Fiziki Değerlendirme, FYT, İngilizce Yeterlilik Sınavı, Psikomotor Testi, Kişilik Değerlendirme Testi, Mülakat) çağrılacak aday sayısı, kontenjanın en fazla 20 katına kadar olacaktır. İkinci seçim aşamalarına çağrılan adaylar; internette ilan edilen tarih ve saatte, sınav merkezinde (ANKARA) hazır bulunacaklardır. Seçim aşaması sağlık raporu bölümü hariç olmak üzere üç gün olacak şekilde icra edilecektir. Seçim aşamalarının ilk günü MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi K.lığında icra edilecek olup, adaylar Kayıt Kabul, Fiziki Kontrol, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT) ve Kişilik Değerlendirme Testi aşamalarından geçirilecektir. Bu aşamalarda başarılı olan adaylar ikinci gün Kara Harp Okulunda icra edilecek olan İngilizce Yeterlilik Sınavı (Okuma ve Dinleme) ile Psikomotor Testine tabi tutulacaktır. İngilizce yeterlilik sınavında barajı aşamayanlar Psikomotor Testine alınmayacaktır. Psikomotor Testinde başarılı olan adaylar üçüncü gün MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında icra edilecek olan mülakat sınavına alınacaktırlar.

(3) Başvurusu kabul edilenlerin; kayıt-kabul, fiziki kontrol, fiziki yeterlilik testi, İngilizce Yeterlilik Sınavı, Psikomotor Testi, kişilik değerlendirme testi, ve mülakat faaliyetlerinin icra edileceği tarihler ile isim listeleri www.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

NOT: Çağrıldığı halde herhangi bir nedenle seçim aşaması faaliyetlerine katılmayan adaylara ek hak tanınmayacaktır.

c. Seçim Aşaması Faaliyetleri Nerede İcra Edilecektir?

Başvuruları kabul edilen adayların, seçim aşaması faaliyetleri MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı (Mamak/ANKARA) ve Kara Harp Okulu Komutanlığında (Bakanlıklar/ANKARA) yapılacaktır.

ç. İkinci Seçim Aşaması Faaliyetleri ile İlgili Açıklamalar:

(1) Kayıt Kabul Faaliyeti:

B aşvurusu kabul edilen adayların kayıt kabul aşaması için getirecekleri belgeler, Kayıt Kabul Komisyonunca teslim alınacak ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları mevzuat esaslarına göre kontrol edilecektir. Kontrol sonucunda eksik belgesi olan ve başvuru şartlarını taşımayan adaylar sınavın müteakip aşamalarına alınmayacaktır.

(2) Fiziki Değerlendirme:

Adayların TABLO-2'de yer alan boy ve kilo sınırları içerisinde olup olmadıkları ölçülecektir. Ölçümler mutlaka ayakkabısız ve eşofmanlı/spor kıyafetli yapılacaktır. Tabloda yer alan boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar başvuru şartlarını taşımadığından ikinci seçim aşamalarına katılamayacaklardır. Bu aşamada elenen adayın itirazı kabul edilecek ve farklı tartı, ölçüm veya kontrol cihazları ile tekrar değerlendirilecektir. Aday aynı gün içerisinde sınav merkezinden ayrılmadan itirazını yapacaktır. İkinci değerlendirmede belirlenen sonuçlara itiraz edilemeyecektir.

(3) Fiziki Yeterlik Testi (FYT):

(a) Adaylar mekik, şınav ve 1500m koşu branşlarında değerlendirilecektir. Yapılacak değerlendirmeye esas FYT standartları TABLO-3'tedir.

(b) Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) "adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca olmadığına dair rapor" almaları gerekmektedir. Adaylar bu rapor ile sınava katılacaktır. (Örneği TABLO-7'dedir). Ayrıca FYT'ye katılacak adaylardan, "FYT' de belirtilen tüm spor ve fiziksel faaliyetleri yapmama engel herhangi bir sağlık problemim ve Kurul Üyelerine bildireceğim hastalığım ve rahatsızlığım bulunmamaktadır ve bu FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir" ibaresi bulunan "Muvafakat Yazısı" (Örneği TABLO- 8'dedir) alınacaktır. Ayrıca testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan ve tek hekimden alınmış sağlık raporunu getirmeyen aday sınavlara kabul edilmeyecektir.

(c) Adaylar her branştan en az bir puan almak zorundadır. Bir branştan istenen puanı alamayan aday bir sonraki branşa giremeyecek; istediği takdirde başarısız olduğu branş veya branşlardan itiraz sınavına girebilecektir. İtiraz sınavından da yeterli puanı alamaz ise adayın işlemleri sonlandırılacaktır. FYT sonuçları adaylara sözlü olarak bildirilecektir. Aday başarısız olduğu her branş için itiraz hakkına sahiptir. İtiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden sonuç tebliğ komisyonuna iletecektir. İtiraz eden aday ilgili branştan tekrar teste tabi tutulmak üzere ilgili istasyona gönderilecektir. İtiraz sonucu sözlü olarak bildirilecektir. Komisyonun değerlendirmesi nihai karar olup, ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir.

( ç) İlk gün yapılacak olan FYT testlerinden başarılı olan adaylar İngilizce Sınavı ve Psikomotor testine girmeye hak kazanacaklardır.

(d) Adayların FYT notu, sınava girdiği branşlardan elde edilen puanların toplamının sınava girdiği branş sayısına bölünmesiyle elde edilir

(e) Adayların FYT için yanlarında spor malzemeleri (eşofman, spor şortu, spor ayakkabısı, spor çorabı vs.) getirmeleri gerekmektedir. FYT'ye katılanlar kendileri için herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara aittir. FYT'nin yapılacağı günde sağlık durumu itibarıyla testlere katılamayacak durumda bulunan adaylar (ameliyatlı, kırık, burkulma vb.) sınavlara kabul edilmezler. Bu durumda haklarını kaybetmiş sayılırlar.

(4) İngilizce Yeterlilik Sınavı:

Seçim aşamalarına gelen pilot subay adaylarına uygulanacak olan İngilizce Yet erlilik Seviye Tespit Sınavıdır (English Comprehension Level-ECL). İngilizce dilinde dinleme (66 soru) ve okuma/anlama (34 soru) yeteneklerini ölçmeye yönelik olan bu sınav sonucunda 60 puan ve üzeri not alan adaylar başarılı olarak değerlendirilecektir. 60 puandan daha az not alan adaylar elenir.

(5) Psikomotor Testi:

(a) Adayların el-ayak-göz koordinasyonu, dikkat ve tepki hızını değerlendirmek, uçuşa temel teşkil eden algılama hızı, durumsal farkındalık, seçici dikkat vb. yeteneklerini ölçmek amacıyla bilgisayar ortamında uygulanır.

(b) Psikomotor testinden 100 puanın altında alan adaylar elenir. Baraj puanının altında puan alan adaylar başarısız kabul edilerek diğer seçim aşamalarına devam ettirilmezler.

Psikomotor testinin itirazı yapılmaz ve her adayın tek giriş hakkı vardır.

(c) Psikomotor testinde aday geçti veya kaldı şeklinde değerlendirilir. Psikomotor testinden alınan puan değerlendirmede kullanılmaz.

(6) Kişilik Değerlendirme Testi:

Tüm adaylara Kişilik Değerlendirme Testi uygulanacaktır. Kişilik Değerlendirme Testi nota tahvil edilmeyecek, mülakatta kanaat oluşturmaya yardımcı olacaktır.

(7) Mülakat:

(a) Psikomotor Testinde başarılı olanlar mülakat komisyonlarına sevk edilir.

(b) Adayların test ve sınavlar ile tespit edilemeyen bireysel özelliklerini tanımak amacıyla, yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen seçim aşamasıdır.

(c) Mülakat komisyonu tarafından, görüşme yoluyla adayın; gelişime açıklığı, bireysel zenginlik ve kültürü, söylenenleri doğru anlama, konuşma ve ifade becerisi, düşünceleri arasındaki tutarlılığı, ikna gücü, çok yönlü düşünme yeteneği, kendine güveni, heyecan durumu, davranışlarındaki denge, mesleğe yönelik istekliliği, psikolojik yapısı, Türkçe'yi kusursuz konuşması, dilinde kekemelik, pelteklik ve tutukluk olmaması değerlendirilmektedir.

(ç) Komisyon üyeleri, adayları birbirlerinden bağımsız ve yüz tam puan üzerinden değerlendirmektedir. Baraj puanının altında puan alanlar müteakip sürece devam ettirilmez. Mülakat komisyonu kararları kesin olup, idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Mülakat, 100 puan üzerinden değerlendirilecek, 70 ve üstü alan adaylar başarılı kabul edilecektir.

(8) Uçucu Sağlık Muayenesi:

Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar, "Kategori-1 Hava Aracında Uçucu Yetiştirilmeye Elverişlidir." raporunu almak amacıyla, yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilmektedir.

(9) Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması:

(a) Hastaneye sevk edilen adaylar, seçim aşamaları bölgesini terk etmeden yanında getirdikleri iki adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına esas formunu elden görevli personele teslim edeceklerdir.

(b) Daha önceki seçim aşamalarını başarı ile tamamlayan adaylar hakkında ilgili kamu kurum ve kuruluşları aracılığı ile arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması yapılacaktır.

(c) Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunan adaylar kabul edilmeyecektir.

( ç ) Adaylar kabul edilmiş, öğrenime başlamış olsalar dahi arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunanların ilişiği kesilir.

(d) Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; halen ikamet edilen güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olmalıdır.

d. Öğrenci Seçme Uçuş Eğitimi ile İlgili Açıklamalar:

(1) Deniz Hava K.lığınca kontenjana uygun olarak Öğrenci Seçme Uçuş Eğitimine tabi tutulurlar. Başarısız olan adaylar elenir. Öğrenci Seçme Uçuş Eğitiminden başarılı olan ve güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanmayan adaylar "Aday Performans Puanı"na göre kontenjana giren adaylar Temel Askerlik ve Subaylık Nosyonu Kazandırılması eğitimine planlanacaktır.

(2) Öğrenci Seçme Uçuş Eğitimi süresince adayların kalacak yer ve yemek ihtiyaçları ile uçuş kıyafetleri ücretsiz karşılanacaktır.

(3) Pilotaj bölümü mezunları ile mühendislik mezunu adaylardan geçerli ATPL/CPL sertifikası olan adaylar Öğrenci Seçme Uçuş Eğitimi planlanmayacak ve bu aşamadan başarılı olmuş kabul edilecektir.

e. Seçim Aşaması Sınavlarına Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

(1) İki adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına esas form,

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ve Doldurma Talimatı TABLO-9'dadır. (Bilgisayar ortamında ve doldurma talimatına uygun olarak doldurulacaktır.)

(2) Nüfus cüzdanı fotokopisi / TC Kimlik Kartı fotokopisi,

Aday kendisine ait nüfus cüzdanının / TC Kimlik Kartının bir adet fotokopisini beraberinde getirecektir. Nüfus cüzdanın aslı seçim aşamalarında adayın üzerinde bulunacaktır.

(3) Askeri kimlik fotokopisi,

Halen askerlik yapan/askerde olan aday, kendisine ait askeri kimlik kartının bir adet fotokopisini beraberinde getirecektir. Askeri kimlik kartının aslı seçim aşamalarında adayın üzerinde bulunacaktır.

(4) Lisans, Yüksek Lisans diploması,

Aday; mezun olduğu en az dört yıl süreli fakülte/yüksekokuluna ve/veya yüksek lisansa ait diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslını beraberinde getirecektir. Bu belgenin bir adet fotokopisini veya mezun olunan fakülte/yüksekokulun yetkili makamlarınca onaylı örneğini beraberinde ayrıca getirecektir.

(5) Denklik belgesi,

Öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini getireceklerdir.

(6) Not Durum Belgesi (Transkript),

Bitirdiği en az 4 yıl süreli fakülte/yüksekokula ait okuduğu süre ve dersleri gösteren not durum belgesinin aslı ve fotokopisi (Adayın ismi, okul ve mezun olunan bölüm ismi bulunmayanların belgesi kabul edilmeyecektir.)

(7) ATPL( Airline Transport Pilot Licence) /CPL (Commercial Pilot Licence) sertifikası,

Pilotaj bölümü mezunları ile mühendislik mezunu adaylardan ATPL/CPL sertifikası olanlar istenen belgelere ilave olarak ATPL/CPL sertifikalarının asıllarının yanında NOTER ONAYLI SURETİ,

(8) Terhis Belgesi (Askerlik hizmetini bitirenler için),

(a) Terhis belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi veya,

(b) Terhis belgesinin önlü ve arkalı olmak üzere fotokopisi [Askerlik Şubelerinden onaylı suretini (Onaysız fotokopi kabul edilmez.)].

(9) Askerlik Durum Belgesi,

Askerlik hizmetini yapmayan erkek adaylar için, son bir ay içerisinde alınmış askerlik durum belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi.

(10) Şehit/gazi eş ve çocuklarına ait ilgili kurumdan (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından) alınmış onaylı belgenin aslı (adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi,

Şehit/gazi yakını adayın anne/baba veya eşi TSK'ya mensup ise bağlı olduğu Kuvv et Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.

(11) Adli Sicil Kaydı,

Başvuru formunda ADLİ SİCİL KAYDI'nı "EVET" olarak işare tleyenler, konu hakkındaki adli evraklarının aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini (Mahkeme kararı, iddianame vb.) ikinci aşama sınavlarına gelirken getireceklerdir.

(12) Fotoğraf,

Adayın en son halini gösterir 4,5x6 cm. ebadında 8 adet (cepheden çekilmiş arkası beyaz fon) fotoğraf (Dört tanesi dosyaya takılacaktır. Diğerleri zarf içerisinde adayın yanında bulunacaktır. Fotoğrafların arka tarafına adayın adı-soyadı, aday numarası tükenmez kalemle yazılacaktır) getirilecektir.

(13) Nitelik Belgesi (TABLO 4-5 ve 6),

(a)Halen silah altında olan 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamındaki yedek subaylar, kısa dönem erbaşlar ile 1111 sayılı Askerlik Kanunu kapsamında askerlik hizmetini yaparken en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokul bitirenler hakkında birlik komutanlıklarınca bu kılavuzda belirtilen nitelik belgeleri tanzim edilecektir.

(b) Nitelik belgesi kontrol formu ile birlikte kapalı, mühürlü zarf içerisinde olacaktır. Açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. İkinci seçim aşaması sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar ile halen eğitim birliğinde olan adaylar, nitelik belgelerini eğitim birliğinden alacaklardır.

(14) KPSSP3 Lisans Puanı Belgesi,

Tüm adaylar Kamu Personeli Seçme Sınavından "KPSSP3 Lisans Puanı" asgari 70 olan sınav belgesini getireceklerdir.

(15) Fiziki Yeterlilik Testine girebilmek üzere adayın spor yapabileceğine dair örneği TABLO-7'de bulunan Tek Hekim Raporu ve örneği TABLO-8'de bulunan Muvaffakatname belgesi.

(16) Ayrıca yanlarında tükenmez kalem (Mürekkepli kalem olmayacak), kurşun kalem, silgi, fiziki yeterlilik değerlendirme testi için eşofman, şort ve spor ayakkabısı getireceklerdir.

NOT 1: Adayların kayıt-kabul aşamasında teslim ettiği belgeler iade edilmeyecek, saklama süresi sonunda imha edilecektir. Bu nedenle adayların diploma, sertifika vb. belgelerinin asıllarını yanlarında getirmeleri ancak teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

NOT 2: Adaylar fiziki yeterlilik testi ile mülakata gelirken getirecekleri belgeleri aşağıdaki belirtilen sıra ile [(1) maddesi üstte olacak şekilde] yarım kapaklı pembe karton dosyaya takılı olarak getireceklerdir. Belgeler şeffaf poşetlere (Naylon föye) konulmayacaktır. Dosyanın kapağına büyük harflerle adayın "aday numarası, adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası" yazılacaktır.

NOT 3: İstenen belgeleri getirmeyen adaylar, belge eksikliğinden dolayı sınava alınmayacak ve işlemleri iptal edilecektir.

f. Asil/Yedek Adayların Belirlenmesi Nasıl Yapılacaktır?

(1) Adaylar; KPSS, Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat puanlarına göre değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

(2) Giriş koşullarını taşıyan şehit, malul gazi ile muharip gazi eş ve çocukları, başvuru kılavuzunda belirtilen merkezi sınav/yazılı sınav baraj puanını geçmek şartıyla şehit, malul gazi ile muharip gazi eş ve çocukları kontenjanı dahilinde diğer seçim aşamalarında değerlendirilecek, bu adaylar arasında yapılan başarı sıralamasına göre toplam kontenjanın yüzde beşine kadarı temin edilecektir.

g. Sınav Sonuçlarının İlanı Nasıl Olacaktır?

İcra edilen sınavlar sonucunda başarılı olan adayların isim listesi, www.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

ğ . Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?

(1) Tüm bilgilendirmeler ve duyurular www.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

(2) G üvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların eğitim tebligatları internet ile yapılacaktır. Ayrıca beyan edilen cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.

(3) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların internet adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

h. Adayların Bil mesi Gereken Diğer Hususlar:

Seçim aşamalarında başarılı olmuş ve sağlık raporu ile güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış adaylar tercihleri ve kontenjanlar doğrultusunda yerleştirildikleri eğitimlere planlanacaklardır. Seçim sonuçları www.msb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

4. UYARILAR

a. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından verilecek uçuş eğitimini başarılı olarak bitiren adaylar Dz.K.K.lığının ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek uçak/helikopter tipinde deniz sınıfı subay olarak göreve başlayacaklardır.

b. Ancak uçuş eğitiminde başarılı olamayan adaylar öncelikle Deniz Hava K.lığının ihtiyaç duyduğu branşlar (Uçak Bakım, İnsansız Hava Aracı Operatör Pilotu vb.) olmak üzere Dz.K.K.lığı bünyesinde deniz, mühendis ve istihbarat sınıfı muvazzaf subay olarak göreve devam edecektir.

c. Adaylara Temel Askerlik ve Subaylık Nosyonu Kazandırılması Eğitimi boyunca asteğmen maaşı tahakkuk ettirilecektir, subaylığa nasıptan itibaren ise sınıf ve rütbelerinin özlük haklarına sahip olacaklardır.

ç. Temel Askerlik ve Subaylık Nosyonu Kazandırılması Eğitiminin Temel Askerlik bölümünde ayrılan adaylardan herhangi bir yetiştirme ücreti alınmaz. Subaylık Nosyonu Kazandırılması Eğitiminden başarısızlık ve kendi isteği ile ayrılma halinde adayların Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilir ve aldıkları aylıkları dışında Devletçe bunlara yapılan masraflar, kanuni faizleriyle birlikte kendilerinden tahsil olunur.

d. Pilotaj eğitiminde başarılı olanlar için meslek hayatında alınacak diğer eğitim, kurs, yurtdışı görev vb. sebeplerle ilave edilecek yükümlülükler hariç olmak üzere subay nasbedildiği tarihten itibaren 18 yıl mecburi hizmet uygulanacaktır.

e. Pilotaj eğitiminde başarılı olamayan ve muvazzaf subay olarak istihdam edilecekler meslek hayatında alınacak diğer eğitim, kurs, yurtdışı görev vb. sebeplerle ilave edilecek yükümlülükler hariç olmak üzere subay nasbedildiği tarihten itibaren 15 yıllık mecburi hizmet süresine tabi olacaklardır.

f. Subay nasbedildikten sonra;

(1) Türk Silahlı Kuvvetleri'nden her ne şekilde olursa olsun mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılan veya ilişiği kesilen subaylar (Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapamaz şeklinde sağlık raporu alanlar ile vazife malülü olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılanlar hariç), subay nasbedildikten sonra kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarını, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak kanuni faizi ile birlikte tazminat olarak öderler.

(2) Yükümlülük süresi sona ermeden Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası alan personel, kalan yükümlülük süresince Milli Savunma Bakanlığı ve/veya Türk Silahlı Kuvvetleri nam ve hesabına verilen eğitimler, kurslar ve seminerler sonucunda elde ettikleri diploma, sertifika, uzmanlık belgesi, kurs bitirme belgesini kullanamazlar ve bunlara bağlı olarak herhangi bir meslek icra edemezler,

(3) Belirlenen yükümlülük süresini tamamlamadan bir mahkeme veya disiplin kurulu kararına dayanılarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilenler, kalan yükümlülük süresi dolmadan sivil havacılık kanunu kapsamındaki yeterlik belgesinin sağladığı yetki ve imtiyazları kullanamazlar.

(4) Pilotaj eğitimini başarı ile bitirenlere ve başarısız olanlara uçuş kayıtları verilmeyecektir.

g. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadırlar.

ğ. Çevrimiçi (Online) Başvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulacaktır.

h. Adayların yazışma adresleri (E-posta dahil) ile telefon numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. İkamet edilen adresler yazılırken, ikamet edilen yerlerdeki postanelerden posta kodu öğrenilerek doğru şekilde girilmelidir. Temin sürecindeki bazı bilgilendirme ve tebliğler adayların cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) göndermek suretiyle yapılacaktır. Bu nedenle adayların bildirdikleri cep telefonu numaralarının doğru ve adaylar tarafından kullanımda olması önem arz etmektedir.

ı. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi halinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.

i. Bu kılavuzunda belirtilen nitelikleri taşımayan başvuru tespit edildiğinde, online başvuru formu doldurularak kayıt numarası alınsa dahi, başvuru geçersiz kabul edilecektir.

j. Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilec ektir.

TÜM SINAV AŞAMALARINDA BAŞARILAR DİLERİZ!

5. TABLOLAR:

TABLO 1 :

SINIF

İHTİSAS

KAYNAKLAR

(MEZUN OLUNACAK BÖLÜM BİLGİLERİ)

CİNSİYET

ALIM TÜRÜ

DENİZ

PİLOT

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Elektrik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Kontrol Mühendisliği

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Malzeme ve Nano Teknoloji Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Pilotaj Bölümü

Uçak Mühendisliği

Uçak ve Uzay Mühendisliği

Uzay Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum