e-Serbest Meslek Makbuzu Ne Zaman Zorunlu Oluyor?

e-Serbest Meslek Makbuzu (ESMM ) Ne Zaman Zorunlu Oluyor?

e-Serbest Meslek Makbuzu Ne Zaman Zorunlu Oluyor?

e-Serbest Meslek Makbuzu (ESMM ) Ne Zaman Zorunlu Oluyor?

e-Serbest Meslek Makbuzu Ne Zaman Zorunlu Oluyor?
06 Kasım 2018 - 13:28 - Güncelleme: 06 Kasım 2018 - 13:37

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınalanan tebliğinde ESMM ile ilgili bölüm şöyle:
MADDE 7- Tebliğin 5 inci maddesine aşağıdaki (9) numaralı fıkra eklenmiştir.
“(9) e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu: Serbest meslek
erbabı olup, hukuk, muhasebe, denetim, tıp, mimar, mühendislik vb. alanlarında, vekil,


Sponsorlu Bağlantılar

danışman, müşavir, denetçi, bilirkişi, arabulucu, aracı, tabip, mimar, mühendis vb. adlar
altında serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan;

a) 31/3/2019 tarih itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar 1/7/2019 tarihine,

b) 1/4/2019 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyetine başlayacak olanlar ise işe
başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna, kadar, e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri
zorunludur.

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına ilişkin zorunluluklarının başladığı tarihlerden
önce kendi isteği ile dahil olanların, zorunluluklarının başlayacağı tarihlere kadar e-Serbest
Meslek Makbuzu düzenlemeleri mümkün olduğu gibi kağıt ortamda serbest meslek makbuzu
düzenlemeleri de mümkündür. Ancak aynı işlem için e-Serbest Meslek Makbuzu veya kağıt
ortamdaki serbest meslek makbuzu belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir.”
MADDE 8 – Tebliğe “Elektronik Ortamda Düzenlenebilecek Diğer Belgeler” başlıklı
aşağıdaki yeni 6/A maddesi, mevcut 6 ncı maddeden sonra gelmek üzere eklenmiştir. 

tebliğin tamamı için tıklayın

YORUMLAR

  • 0 Yorum