e-Serbest Meslek Makbuzu Ne Zaman Zorunlu Oluyor?

e-Serbest Meslek Makbuzu (ESMM ) Ne Zaman Zorunlu Oluyor?

e-Serbest Meslek Makbuzu Ne Zaman Zorunlu Oluyor?

e-Serbest Meslek Makbuzu (ESMM ) Ne Zaman Zorunlu Oluyor?

e-Serbest Meslek Makbuzu Ne Zaman Zorunlu Oluyor?
06 Kasım 2018 - 13:28 - Güncelleme: 06 Kasım 2018 - 13:37

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınalanan tebliğinde ESMM ile ilgili bölüm şöyle:
MADDE 7- Tebliğin 5 inci maddesine aşağıdaki (9) numaralı fıkra eklenmiştir.
“(9) e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu: Serbest meslek
erbabı olup, hukuk, muhasebe, denetim, tıp, mimar, mühendislik vb. alanlarında, vekil,
danışman, müşavir, denetçi, bilirkişi, arabulucu, aracı, tabip, mimar, mühendis vb. adlar
altında serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan;

a) 31/3/2019 tarih itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar 1/7/2019 tarihine,
b) 1/4/2019 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyetine başlayacak olanlar ise işe
başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna, kadar, e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri
zorunludur.

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına ilişkin zorunluluklarının başladığı tarihlerden
önce kendi isteği ile dahil olanların, zorunluluklarının başlayacağı tarihlere kadar e-Serbest
Meslek Makbuzu düzenlemeleri mümkün olduğu gibi kağıt ortamda serbest meslek makbuzu
düzenlemeleri de mümkündür. Ancak aynı işlem için e-Serbest Meslek Makbuzu veya kağıt
ortamdaki serbest meslek makbuzu belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir.”
MADDE 8 – Tebliğe “Elektronik Ortamda Düzenlenebilecek Diğer Belgeler” başlıklı
aşağıdaki yeni 6/A maddesi, mevcut 6 ncı maddeden sonra gelmek üzere eklenmiştir. 

tebliğin tamamı için tıklayın

YORUMLAR

  • 0 Yorum