Engellilerin araç alımında ÖTV muafiyeti 90 Bin TL olacak

Engellilerin araç alımlarında ÖTV uygulanacak vergisiz araç fiyatları 70 bin TL'den 90 bin TL'ye çıkarmaya hedefleyen kanun tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Engellilerin araç alımında ÖTV muafiyeti 90 Bin TL olacak

Engellilerin araç alımlarında ÖTV uygulanacak vergisiz araç fiyatları 70 bin TL'den 90 bin TL'ye çıkarmaya hedefleyen kanun tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Engellilerin araç alımında ÖTV muafiyeti 90 Bin TL olacak
21 Ekim 2017 - 18:12

Engellilerin araç alımında vergisi araç fiyatını 90 Bin TL'ye çıkaran tasarıya göre ÖTV muafiyeti, motor hacmi 1600 santimetreküpü aşmayan ve vergisiz fiyatı 90 bin TL'yi geçmeyen araçlara uygulanacak. Engellileri ilgilendiren kanun tasarısı aşağıdaki şekilde kabul edildi. 

“Madde 78 - 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (a) ve (c) alt bentlerinin parantez içi hükümlerinde yer alan "1.600 cm3'ü aşanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere "ile “ - Diğerleri” satırı altında yer alan mallardan matrahı 90.000 TL’yi aşanlar” ibaresi ile aynı fıkranın (6) numaralı bendinin köşeli parantez içi hükmünde yer alan "(7) numaralı fıkrası” ibaresinden sonra gelmek üzere "kapsamında ithal edilen eşya ve (12) numaralı fıkrasının (a) bendi kapsamında ithal edilen bu Kanuna ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P numarasında "-Diğerleri” satırı altında yer alan mallardan; motor silindir hacmi 1.600 cm3'ü aşanlar ile matrahı 90.000 TL’yi aşanlar” ibaresi eklenmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Birinci fıkranın; (2) numaralı bendinin (a) ve (c) alt bentleri ile (6) numaralı bendinde yer alan tutarlar her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın 100 lirayı aşmayan kesirleri dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu şekilde tespit edilen tutarı %50’sine kadar artırmaya yetkilidir.”

Bu haber 5055 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum