İBB, KPSS'siz 420 kişilik alımda, sonuçları açıkladı

BB'nin 420 sözleşmeli personel alımıyla ilgili sonuçlar açıklandı. Mezuniyet notuna göre sıralanan adaylardan kazananlar, 20-26 Aralık tarihleri arasında sözlü sınava tabi tutularak belirlendi.

İBB, KPSS'siz 420 kişilik alımda, sonuçları açıkladı
28 Aralık 2019 - 16:29
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49 uncu maddesine tabi olarak sözleşmeli personel istihdam edilmek üzere boş pozisyonlar için 13/12/2019 - 17/12/2019 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ üzerinden elektronik ortamda ön başvuru alındı.

Evrak teslimi yapan adaylar arasında pozisyona ilişkin mezuniyet notuna göre puan sıralaması (ilan edilen pozisyonun 5 katı) yapıldı. Sıralamaya giren 1298 aday 20/12/2019 - 26/12/2019 tarihleri arasında sözlü sınava alındı.Sınavda; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik konularıyla ilgili sorular soruldu. Talip olunan pozisyona ilişkin mesleki, uygulamalı bilgi ve yetenek değerlendirmesi de yapıldı. Sınav sonucunda başarılı olan 306 aday İBB'de sözleşmeli personel olmaya hak kazandı. Başarılı olan adayların listesini görmek için tıklayın...

Adayların, atamaya esas teşkil edecek belgelerini açık adreslerini gösteren dilekçelerine eklemek suretiyle 30 Aralık 2019 tarihinde İBB İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne elden teslim etmeleri gerekiyor. Evrakları tamamlanan adaylar 31 Aralık 2019 itibariyle İBB'de işbaşı yapacak. Bu süre içinde başvurmayan adaylar haklarını kaybedecek. Gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğu tespit edilen kişilerin işlemleri iptal edilecek.

İŞE BAŞLAYACAK PERSONELDEN İSTENEN BELGELER:

Dilekçe (örnekleri aşağıda mevcut)
Atama Beyan Formu (Adli sicil beyanı ve erkek adaylar için askerlik beyanı)
Tam teşekküllü (Devlet veya Sağlık Bakanlığı'nın ruhsatlandırdığı özel) hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu
Kan Grubu Kartı Fotokopisi (1 adet)
Erkek adaylar için güncel tarihli askerlik durum belgesi veya terhis belgesinin fotokopisi
Son altı ay içerisinde mevzuata uygun olarak çekilmiş 50 mm x 60 mm boyutlarında biyometrik fotoğraf (4 adet)

ÖZEL BELGELER:

Daha önce kamu kurumlarında çalışılmış veya halen çalışılıyor ise çalıştığını gösterir hizmet belgesi (1 adet)

 

Daha önce bir şekilde (399 SKHK, 657/4-B Vekil Memurluk vb.) Emekli Sicil Numarası alan adaylar bu durumu dilekçelerinde belirtmelidirler.

Daha önce kamu kurumlarında çalışılmış veya halen çalışılıyor ise çalıştığını gösterir hizmet belgesi (1 adet)

Halen başka bir mahalli idarede 5393 sayılı Belediye Kanunu veya bu kanun ile atıf yapılan mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli olarak çalışan personel aynı unvanda atanamayacaktır.

memurlar.net
FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum