Kısa çalışma ödeneği süresi 30.06.2021 tarihine uzatıldı.

Kısa çalışma ödeneği uzatılmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Kısa çalışma ödeneği süresi 30.06.2021 tarihine uzatıldı.
23 Nisan 2021 - 01:11 - Güncelleme: 23 Nisan 2021 - 01:25
Kısa çalışma ödeneği süresi 30.06.2021 tarihine kadar uzatıldı.
23 Nisan 2021 CUMA
Resmi Gazete
Sayı : 31463CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 3910

Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

22 Nisan 2021Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
22/4/2021 TARİHLİ VE 3910 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

Kısa çalışma ödeneği süre uzatımı
MADDE 1- (1) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayıh İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31/1/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanunun ek 2 inci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29/6/2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde ve 18/2/2021 tarihli ve 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30/6/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yürürlük
MADDE 2- (1) Bu Karar, 1/4/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam yürütür. 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum