Mersin Üniversitesi Sözleşmeli 67 Personel Alacak

Mersin Üniversitesi Sözleşmeli 67 Personel Alacak

Mersin Üniversitesi Sözleşmeli 67 Personel Alacak

Mersin Üniversitesi Sözleşmeli 67 Personel Alacak

Mersin Üniversitesi Sözleşmeli 67 Personel Alacak
07 Şubat 2019 - 12:14

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına uyarınca Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere, 2018

KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANI

ADET

ÖĞR.

DURUMU

ARANILAN ÖZEL NİTELİKLER

GİDERLERİN KARŞ. YER

Hemşire

5

Lisans

- Fakülte ve Yüksekokullarının Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

Döner Sermaye Gelirleri

Hemşire

28

Lisans

- Fakülte ve Yüksekokullarının Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

Özel Bütçe Gelirleri

Hemşire

5

Meslek

Lisesi

- Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.

Özel Bütçe Gelirleri

Sağlık

Teknikeri

5

Önlisans

- Anestezi, Anestezi Teknikerliği

programlarının birinden mezun olmak.

Özel Bütçe Gelirleri

Sağlık

Teknikeri

3

Önlisans

- Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programlarının birinden mezun olmak.

Özel Bütçe Gelirleri

Sağlık

Teknikeri

3

Önlisans

- Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programlarının birinden mezun olmak.

- En az 1 (bir) yıl Üniversite Hastanesinde çalıştığını ve özellikli

tomografi tetkiklerini çektiğini belgelemek;

Özel Bütçe Gelirleri

Sağlık

Teknikeri

2

Önlisans

- Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programlarının birinden mezun olmak.

- En az 1 (bir) yıl Üniversite Hastanesinde çalıştığını ve özellikli MR

tetkiklerini çektiğini belgelemek;

Özel Bütçe Gelirleri

Sağlık

Teknikeri

9

Önlisans

- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programından mezun olmak.

Özel Bütçe Gelirleri

Sağlık

Teknikeri

1

Önlisans

- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programından mezun olmak.

- En az 1 (bir) yıl Üniversite Hastanesinde çalışmış olmak.

- GRP Sentez Modülü ve HPL cihazları konusunda kullanıcı eğitimi almak ve bunları belgelemek.

Özel Bütçe Gelirleri

Sağlık

Teknikeri

1

Önlisans

- Odyometri programından mezun olmak.

Özel Bütçe Gelirleri

Diğer Sağlık Personeli

1

Lisans

- Psikoloji lisans programından mezun olmak.

- Çocuk testleri konusunda eğitim almış olmak.

- Pedogojik Formasyon konusunda eğitim almış olmak ve bunları belgelemek.

Özel Bütçe Gelirleri

Diğer Sağlık Personeli

2

Önlisans

- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programından mezun olmak.

Özel Bütçe Gelirleri

Diğer Sağlık Personeli

1

Önlisans

- Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım programlarının birinden mezun olmak.

- En az 1(bir) yıl Üniversite Hastanesinde çalışmış olmak.

- EEG eğitim almış olmak ve bunları

belgelemek.

Özel Bütçe Gelirleri

Diğer Sağlık Personeli

1

Lisans

- Fizik, Fizik Mühendisliği ya da Nükleer Enerji Mühendisliği mezunu olmak.

- Sağlık Fiziği Alanında Yüksek Lisans

yapmış olmak.

Özel Bütçe Gelirleri

1 - Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranacaktır.

2 - Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı, Sağlık Meslek Lisesi mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

3 - İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. İlanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edilecektir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47.maddesinin 5.fıkrası (a/2) bendi ile eklenen "sözleşmeli(4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.

5 - Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.

6 - Başvurular incelendikten sonra atamaya hak kazanan asil ve yedek adayların isimleri Üniversitemiz web sayfası ilanlar bölümünde ilan edilecektir. Atamaya hak kazananlar haklarında yaptırılan güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlandığı takdirde göreve başlatılacaklardır.

İstenilen Belgeler:

1 - Başvuru formu (Üniversitemiz Web Sayfasından Ulaşabilirsiniz)

2 - 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

3 - Diploma Fotokopisi

4 - Kimlik Fotokopisi

5 - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 Adet) (Her bir form tek sayfa olacak şekilde ve bilgisayar ortamında doldurulacaktır. (Üniversitemiz Web Sayfasından Ulaşabilirsiniz)

İLETİŞİM www.mersin.edu.tr idaripersonel@mersin.edu.tr

Bu haber 439 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum