MSB, 66 sözleşmeli bilişim personeli alacak

MSB, 66 sözleşmeli bilişim personeli alacak

MSB, 66 sözleşmeli bilişim personeli alacak
11 Kasım 2020 - 11:17

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

Milli Savunma Bakanlığı Muhabere ve Bilgi Sistem Dairesi Başkanlığında (ANKARA) istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8'inci maddesi uyarınca, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre toplam 66 (altmışaltı) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSS-P3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

KPSS-P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS-P3 puanı 70 (yetmiş), İngilizce dilinde yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

1.BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin, mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıllık, mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak, 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel sektörde, sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin A fıkrasının 7'nci bendi kapsamında sevk edileceği hastaneden sağlık raporu almak,

f) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumlu olmak,

g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ğ) Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabiliyor olmak,

h) Hedeflere yönelik ve sonuç odaklı çalışabilmek, analitik düşünme, planlama, organizasyon, iş takibi, ekip çalışması ve iletişim becerileri gelişmiş, iyi derecede raporlama ve sunum becerilerine sahip olmak.

8- ÖZEL ŞARTLAR

8.1. Dijital Ofis Proje Yöneticisi (1 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a) En az 3 (üç) yıl bilişim proje yöneticisi olarak iş tecrübesine sahip olduğunu belgelemek,

b) Kurumsal dijital stratejileri oluşturabilmek için bilişim teknolojilerinden iyi anlıyor olmak,

c) Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak,

ç) Analitik düşünebilme yeteneğine sahip olmak,

d) Bilişim teknolojilerini takip edebilir düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak,

e) Yapay Zeka, Makina Öğrenmesi (Machine Learning) ve Derin Öğrenme (Deep Learing) teknolojilerinden anlıyor olmak,

f) Bulut tabanlı yazılım teknolojilerinden anlıyor olmak,

g) Mobil teknolojilerini iyi derecede biliyor ve takip ediyor olmak,

Tercihen;

h) Project Management Professional (PMP) veya Projects in Controlled Environments (PRINCE2) sertifikasına sahip olduğunu veya Proje Yönetimi eğitimi almış olduğunu belgelemek,

i) Sistem, yazılım dilleri mimari yapıları ve tasarımları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Açık kaynak kodlu yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Teknik şartname hazırlama konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Yeni nesil bilişim teknolojilerinden (Block Chain, Dijital Para, IoT-Internet of things vb.) anlıyor olmak.

8.2. Veri Tabanı Uzmanı-1 (1 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 3 Katına Kadar)

a) Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde PostgreSQL veri tabanı yöneticisi olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

b) PostgreSQL Veri tabanı mimarisinin kurulumu, veri hizmetlerinin planlaması, modellemesi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu, problem çözümleri, veri tabanı güvenliğinin sağlanması hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Donanım ve ağ iş yükü dengelemenin yanı sıra, performans artırıcı veri tabanı düzenlemelerini ve yedekleme işlemleri (Backup/Recovery) yapabilmek,

ç) Teknik konuları takip edebilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak,

d) İlişkisel veri tabanları konusunda bilgi sahibi olmak,

e) Windows ve Linux platformlarında PostgreSQL veritabanda çalışmış olmak,

Tercihen;

PostgreSQL veri tabanında Clustering, High availability, Replication ve Disaster Recovery konularında bilgi sahibi olmak, gerektiğinde bu sistemleri kurup çalıştırabilir yetenekte olmak.

8.3. Veri Tabanı Uzmanı-2 (4 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a) En az 3 (üç) yıl veri tabanı yöneticiliği tecrübesi olmak ve bunu belgelendirmek,

b) Veri tabanı mimarisi ve tasarımı hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Veri tabanında performans ayarlaması (tuning) yapabilmek ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak (oluşabilecek tüm senaryolar için),

d) Risk yönetimi konularında deneyim sahibi olmak,

e) Linux tabanlı işletim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,

f) Oracle 11g veya 12c Oracle Certified Associate (OCA) ve Oracle Certified Professional (OCP) sertifikalarından en az birine sahip olduğunu belgelemek,

g) Oracle RAC (Real Application Cluster) mimarisinde çalışan veri tabanı yönetim tecrübesine sahip olmak,

ğ) Farklı veri tabanı ortamlarından veri aktarımı konularında tecrübe sahip olmak,

h) Veri tabanında oluşabilecek problemlere proaktif çözüm üretebilecek nitelikte olmak,

ı) Oracle veri tabanı yazılımı sürüm yükseltme yamalama konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Linux tabanlı işletim sistemlerinde çalışan RAC ve GRID mimarisine sahip Oracle veri tabanı kurulumu ve konfigürasyonu yapabilmek,

j) Kurumsal veri güvenliği ve veri güvenliği yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) SQL analizi yaparak performans ve kaynak kullanımı optimizasyonu yapabilmek,

l) Veri ambarı modelleme ve tasarımı konusunda tecrübeli olmak,

m) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

n) Oracle Exadata yönetimi konusunda tecrübeye sahip olmak,

o) MS SQL VTYS yönetim tecrübesine sahip olmak,

p) Microsoft İş Zekası platformunda bilgili ve deneyimli olmak,

ç) İleri derecede TSQL bilgisine sahip olmak,

q) Oracle Dataguard kurulumu, konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

r) SSRS (Microsoft SQL Server Reporting Services), OLAP küpleri ve SSIS (MS SQL Server Integration Services) konularında bilgi sahibi olmak,

s) Sharepoint platformu üzerinde bütünleşik İş Zekası çözümleri geliştirmiş olmak ve Dashboard Designer aracına hakim olmak,

t) Oracle/MySQL/DB2 for iSeries server veri tabanlarının yönetimi, kurulumu, yama uygulama ve sürüm artışı, yedekleme ve kurtarma, performans iyileştirme hakkında bilgi sahibi olmak,

ğ) MCSA Database Administrator sertifikasına sahip olmak,

u) Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Business Intelligence sertifikasına sahip olmak,

ı) Cloudera Certified Administrator in Apache Hadoop (CCAH) sertifika sahibi olmak,

v) ITSM ve ITIL süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

w) Hadoop yazılımının kurulum, yapılandırılması ve veri tabanlarına entegrasyonu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

x) MSSQL Yönetimi konusunda uzman seviyesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

y) MSSQL Server sunucusu yönetimi konularında (Databasi Mirroring, backup restore, Alvays On, Cluster mimarisi vb.) bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8.4. Veri Tabanı Uygulama Güvenliği Uzmanı (1 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a) Veri tabanı yönetim sistemleri, işletim sistemleri yönetimi ve veri tabanı yönetimi konularında aşağıdaki sertifikalara sahip olmak ve belgelemek;

(1) Oracle Certified Associate (OCA),

(2) Oracle Certified Professional (OCP),

b) En az 3 (üç) yıl veri tabanı uygulama güvenliği tecrübesi olmak ve bunu belgelendirmek,

c) SIEM ürünü tarafından toplanan logların veritabanı güvenliği ile ilişkili konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) SIEM ürünü tarafından üretilen veritabanı güvenliği ile ilgili alarmları takip etmek ve alarmlara ilişkin gerekli müdahalelerde bulunmak,

d) Veri tabanlarının ve uygulama sunucularının inceleme/kurulma faaliyetlerine ilişkin bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Bilgi sistemindeki meydana gelen kesintileri(zaman, süre ve sebepleriyle), sisteme eklenen çıkarılan donanım/yazılımları, yapılandırma değişikliklerini, performans sorunlarını, ilave ihtiyaçları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Veri tabanlarının ve uygulama sunucularının sistem performansını izlemek, değerlendirmek ve işletim performansları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Açıklık tarama testleri sonucuna göre veri tabanı ve uygulama sunucularının güvenlik güncellemeleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

ğ) Mevcut veri tabanlarına ve uygulama sunucularına ilişkin yedekleme ve kurtarma stratejilerini konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Veri tabanlarının ve uygulama sunucularının güvenliğini konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

i) Modül ve entegrasyon testlerini konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) SQL Certified Expert sertifikasına sahip olmak.

8.5. Java Yazılım Uzmanı (4 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a) Java yazılım dilinde (JEE, EJB 3.x, SpringBoot, JSF vb.) en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek,

b) JSP, JSF ve Servlet konularında bilgili ve deneyimli olmak, hibernate ile kod geliştirmek ve projelerinde kullanmış olmak,

c) Web servis geliştirme (SOAP, REST, JAX-WS, AXIS, CXF, vb.) konularında çalışmış olmak,

Tercihen;

d) Nesne yönelimli programlama ve tasarım desenleri (Design Patterns) konusuna hakim olmak,

e) Sürekli entegrasyon araçları (Teamcity, Jenkins vb.), proje takibi ve planlama yazılımları (Jira,Trello, vb.) ile yazılım geliştirme ve test deneyimine sahip olmak,

f) Java teknolojileri ile ilgili Eğitim, Katılım veya Uzmanlık Sertifikalarından (Java SE, Java EE) herhangi birine sahip olmak,

ç) SOA teknolojileri ile geliştirilmiş en az bir projede çalışmış olmak,

g) Entegre geliştirme ortamları (IntelliJ IDEA, Eclipse, NetBeans, vb.), grafik ara yüz teknikleri (Spring, JSF 2.x, vb.), raporlama yazılımları (JasperReports, vb.) ile yazılım geliştirme ve test deneyimine sahip olmak,

h) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

8.6. Kıdemli Java Yazılım Uzmanı (1 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 3 Katına Kadar)

a) Java yazılım dilinde (JEE, EJB 3.x, SpringBoot, JPA-2, vb.) en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek,

b) Web servis geliştirme (SOAP, REST, JAX-WS, AXIS, CXF, vb.) konularında deneyimli olmak,

c) SOA teknolojileri ile geliştirilmiş en az bir projede çalışmış olmak,

ç) Oracle Certified Associate (OCA) veya Oracle Certified Programmer (OCP) sertifikalarından en az birisine sahip olmak,

Tercihen;

d) Nesne yönelimli programlama ve tasarım desenleri (Design Patterns) konusuna hakim olmak,

e) Sürekli entegrasyon araçları (Teamcity, CruiseControl, vb.), proje takibi ve planlama yazılımları (Jira, Trello, vb.) ile yazılım geliştirme ve test deneyimine sahip olmak,

f) Java teknolojileri ile ilgili Eğitim, Katılım veya Uzmanlık Sertifikalarından (Java SE, Java EE) herhangi birine sahip olmak,

ç) JSP, JSF ve Servlet konularında bilgili ve deneyimli olmak, hibernate ile kod geliştirmek ve projelerinde kullanmış olmak,

g) Entegre geliştirme ortamları (IntelliJ IDEA, Eclipse, NetBeans, vb.), grafik arayüz teknikleri (Struts, Spring, JSF 2.x, vb.), raporlama yazılımları (JasperReports, vb.) ile yazılım geliştirme ve test deneyimine sahip olmak,

h) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

8.7. Yazılım (Asp.Net) Uzmanı (7 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) Asp.Net konusunda en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek,

b) MVC yazılım mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak ve uygulama geliştirmiş olmak,

c) .Net 4.0 ve üstü Framework hakkında bilgi sahibi olmak ve bu framework'ü kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,

ç) C# kod sistemiyle birden çok kullanıcının tarafından kullanılan uygulama geliştirmiş olmak,

d) Visual Studio 2012 ve üstü IDE'leri sorunsuz kullanabiliyor olmak,

e) SQL veri sistemlerine aşina olmak ve MS SQL, Oracle alt yapılarından biriyle çalışmış ve bu sistemlerden en az birini kullanan bir uygulama yazmış olmak,

f) SVN, TFS ve/veya Git sürüm kontrol sistemleriyle çalışmış ve hakim olmak,

g) Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Web forms, web services, web servercontrols,Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, REST, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) teknolojilerin kullanımı ve yazımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

h) Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek, iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak,

i) Web forms, web services, web servercontrols, REST ve SOAP hakkında bilgi sahibi ve kullanmış olmak,

j) HTML, CSS, Javascript ve jQuery bilgisine sahip ve Ajax kullanabiliyor olmak, gerektiğinde bootstrap gibi eklentileri kullanarak Asp.Net altyapısında web sitesi geliştirebiliyor olmak.

8.8. WEB (Örün) Tasarım ve Grafik Uzmanı (1 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a) Web tasarımı ve Grafik konusunda en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

b) Hızlı ve yaratıcı görsel üretimler oluşturabilecek, tüm browserlar ile uyumlu tasarım yapabilecek yetenekte olmak,

c) Web/Mobil ve responsive projeler ve görsel tasarım için HTML, HTML5, DHTML, HTMLLS, CSS3, Jquery, Javascript konularında iyi derecede bilgi sahibi olmak,

ç) Grafik tasarım programlarını çok iyi kullanabilecek ve Adobe after effect, Adobe premiere, Dreamweaver, Corel draw, Adobe Fireworks, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator vb. ürünlerin kullanımında tecrübeli olmak,

d) Görsel tasarım ve uygulama konusunda eğitim almış olmak,

e) Banner, slider, menü, pop-up tasarımı yapabilmek,

f) Tasarım dengesi, tasarım bütünlüğü, menü/navigasyon mantığı, renk teorisi, animasyon, sayfa düzeni vb. görsel tasarım prensiplerinde derinlemesine bilgi sahibi olmak,

Tercihen;

g) Erişilebilirlik (Engelliler için bilgisayar kullanımı) konusunda bilgi sahibi olmak,

h) Sosyal medya, video montaj ve mailing yönetimi konusunda deneyim kazanmış ve gelişmelere açık olmak.

8.9. Proje Uzmanı (7 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a) Proje yönetimi süreçlerinde en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek,

b) Proje yönetim metodolojilerine hakim olmak,

c) Proje yönetimi için kullanılan yazılımlarda deneyimli (MS Project, JIRA vb.)olmak,

ç) Proje yönetim sürecinde tüm paydaşlar ile koordineli çalışarak projenin amaç, kapsamına, bütçesine ve planına uygun olacak şekilde projelerin yürütülmesinde, sunum ve raporlarının hazırlanmasında çalışabilecek,

d) Proje raporlamalarını, ilgili tüm bilgi ve belgenin toplanmasını ve projenin idari görev ve sorumluluklarını yerine getirebilecek olmak,

e) Koordinasyon becerisi yüksek, proje çalışmalarına ve takım çalışmasına yatkın olmak,

f) Proje metriklerinin toplanması, hesaplanması, analiz edilmesi ve raporlanması konularında görev alabilecek olmak,

Tercihen;

g) PMP veya Prince2 eğitimi almış ve/veya sertifika sahibi olmak,

h) Sözleşme Yönetimi, Kalite Yönetimi, Konfigürasyon Yönetimi konularında bilgili olmak,

i) Tedarik süreçlerine (ihtiyaç tanımlama dokümanı hazırlama, teknik şartname hazırlama vb.) hakim olmak.

8.10. Ağ (Network) Yönetim Uzmanı (4 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a) Ağ (Network) Yönetim sistemleri alanında en az 3 (üç) yıl tecrübeli olduğunu belgelemek,

b) En az Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

c) En az 1000 kullanıcılı bir kurum veya kuruluşun ağ kurulumunu yaptığını veya yönetmiş olduğunu belgelemek,

Tercihen;

d) Juniper omurga anahtar (backbone), kenar anahtarların (switch) kurulumu, yönetimi ile JUNOS Space yazılımını yönetmede bilgi ve tecrübe sahibi olduğunu belgelemek, b) Ağ ve İnternet güvenlik teknolojilerinde ileri düzeyde bilgi sahibi olmak,

e) Cisco ASR 1000 ve Cisco ISR serisi yönlendiriciler (router) konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

ç) Network yönetim yazılımlarının kurulumu, konfigürasyonu ve aktif network ortamında etkin bir şekilde kullanımı konusunda teknik bilgi ve deneyime sahip olmak,

f) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen yazılımlar konusunda bilgi ve deneyime sahip olmak,

g) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

8.11. Microsoft Sistem Uzmanı (1 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 3 Katına Kadar)

a) Microsoft Sistem Uzmanı alanında en az 5 (beş) yıl tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelemek,

b) Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Entrprise Devices and Apps sertifikasına veya Microsoft Certifled Solutions Expert (MCSE) SharePoint sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

c) En az 1000 kullanıcılı Microsoft Active Directory yönetim sisteminde sistem yöneticisi olarak en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olduğunu belgelemek,

ç) Microsoft SCOM 2012 ve üstü sistemler ile SCCM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında 3 (üç) yıl tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,

d) Microsoft Exchange Server ile Microsoft SQL 'Server kurulum, konfigürasyon ve sorun giderme

konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,

e) Microsoft Hyper-V veya VMware sanallaştırma platformiarı ile fiziksel ve sanal sunucu cluster

yapılandırma ve yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,

Tercihen;

f) En az bir iş sürekliliği projesinde görev yapmış olmak,

g) Linux, fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında 3 (üç) yıl tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,

h) Veri depolama sistemleri, veri yedekleme sistemleri ve SAN switch konusunda bir kurumda veri depolama sistem uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,

ç) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

8.12. Siber Güvenlik Uzmanı (2 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a) Certified Ethical Hacker (CEH) veya GIAC Penetration Tester (GPEN) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

b) Antivirüs, antispam, güvenlik duvarı, örün uygulama güvenlik duvarı (Web Application Firewall-WAF), Saldırı Tespit Sistemi (Intrusion Detection System-IDS), Saldırı Koruma Sistemi (Intrusion Prevention System-IPS), içerik filtreleme yazılımı ve e-posta güvenliği konularında en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,

Tercihen;

c) Açık Örün Uygulama Güvenlik Projesi (Open Web Application Security Project- OWASP) araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

d) Java, .Net, Oracle, SQL konularında bilgi sahibi olmak,

e) Microsoft ve açık kaynak kodlu (Linux, Unix vb.) işletim sistemleri ve güvenliği konularında ileri düzeyde bilgi sahibi olmak,

ç) Güvenlik teknolojilerinin seçimi, uygulanması ve yönetimi hakkında deneyimli olmak,

f) Siber olay müdahale süreçlerinde tecrübeli olmak,

g) SIEM sistemlerini kurma, yapılandırma, yönetme ve merkezi iz kaydı (log) analizi konusunda tecrübesine sahip olmak,

h) Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda bilgi sahibi olmak,

i) Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Sanal Özel Ağ (VPN) konularında bilgi sahibi olmak,

ğ) Web ve uygulama sunucusu yazılımları ile veri tabanı güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

j) Zararlı yazılım analizi konusunda bilgi sahibi olmak,

ı) E-posta üzerinden yapılan ataklar hakkında, DDOS atak çeşitleri ve siber saldırılar konusunda bilgi sahibi olmak,

k) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

8.13. Sızma Testi Uzmanı (4 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 4 Katına Kadar)

a) Sızma testi uzmanlığı alanında en az 7 (yedi) yıl tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelemek,

b) Sızma testi metodolojileri ve raporlama yöntemleri hakkında deneyimli olmak,

c) Nmap, Wireshark, Nessus, NeXpose, Metasploit, AppScan, Weblnspect, Burp Suite, Acunetix, NetSparker, Core lmpact, Cobalt Strike sızma testleri ve güvenlik açığı değerlendirme araçlarının en az üçünde deneyimli olmak,

ç) Ağ güvenliği konularında (kriptolama, güvenlik duvarları, NAC, IPS/IDS, kimlik doğrulama, erişim kontrol listeleri vb.) bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Örün uygulamaları ve ağ güvenlik testleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Offensive-Security Certified Professional (OSCP) sertifikasına sahip olmak,

f) GIAC Penetration Tester (GPEN) sertifikasına sahip olmak,

Tercihen;

g) Sızma Testi Uzmanı olarak aşağıdaki sertifikasyonlardan en az birine sahip olmak. İlgili uzmanlığın daha üst seviye sertifikasyonları da kabul edilecektir,

(1) Offensive-Security Certified Expert (OSCE)

(2) Elearn Security Certified Professional Penetration Tester (eCPPT)

(3) Elearn Security Certified Web Application Penetration Tester (eCWPT)

(4) GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT)EC-Council Certified Security Analyst (ECSA )

(5) Licensed Penetration Tester (LPT)

(6) Certified Security Testing Associate (CSTA)

(7) Certified Penetration Testing Engineer (CPTE)

(8) Certified Professional Technical Communicator (CPTC)

h) Python, Perl, Ruby, Power Shell, Bash veya C++ programlama dillerinin en az birisinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Sızma testi etik kuralları, kurum kuralları ve ulusal kurallar hakkında bilgi sahibi olmak ve kurallara uymak. Bu doğrultuda test yapılan kurumun "güvenliğine", "bütünlüğüne" ve "gizliliğine" her daim önem vermek,

ç) Güvenlik açıklıklarının iş süreçlerine etkisini değerlendirebilmek,

j) TCP/IP, ağ bilgisi, portlar ve protokoller konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Ağ topolojisi ve yönlendirme protokolleri hakkında bilgi sahibi olmak,

l) Unix/Linux ve Windows işletim sistemi yapıları ve çalışması (işlem yönetimi, dizin yapısı, kurulu uygulamalar vb.) hakkında bilgi sahibi olmak.

8.14. Zararlı Yazılım Analiz Uzmanı (1 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 4 Katına Kadar)

a) Zararlı yazılım analizi alanında en az 7 (yedi) yıl tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelemek,

b) Tersine mühendislik alanında deneyimli olmak,

c) Assembly diline(Intel x86, x64 ve/veya ARM) hakim olmak,

ç) Yürütülebilir dosya formatlarına hakim olmak,

d) Anti analiz teknikleri ve atlatma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Şifreleme algoritmaları hakkında bilgi sahibi olmak,

f) Zararlı Yazılım Analiz Uzmanı olarak aşağıdaki sertifikasyonlardan en az birine sahip olmak, (İlgili uzmanlığın daha üst seviye sertifikasyonları da kabul edilecektir.)

(1) GIAC Reverse Engineering Malware (GREM)

(2) Elearn Security Certified Reverse Engineer (eCRE)

Tercihen;

a) Üniversitelerin Siber Güvenlik alanında lisansüstü eğitim yapmış/yapıyor olmak,

b) Unix/Linux ve Windows işletim sistemi yapıları ve çalışma mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmak,

c) C/C++ dillerine hakim olmak,

ç) Python, Perl, Powershell, Bash gibi betik dillerinde deneyim sahibi olmak,

d) Siber tehdit analiz raporları hakkında deneyim sahibi olmak,

e) YARA kuralı yazabilmek,

f) Siber tehdit ve zafiyetler hakkında bilgi sahibi olmak,

g) TCP/IP, ağ bilgisi, portlar ve protokoller konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, ğ) Ağ topolojisi hakkında bilgi sahibi olmak.

8.15. Siber Operasyon Merkezi Uzmanı (3 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a) Siber güvenlik alanında en az 3 (üç) yıl tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelemek,

b) Siber olay müdahale süreçlerinde tecrübeli olmak,

c) Olay Korelasyon ve Analiz konularında deneyimli olmak,

ç) Zafiyet Değerlendirme deneyimine sahip olmak,

d) Detaylı saldırı analizi ve olayların çözümlemesini yapabilmek,

e) Güvenlik Olayları Yönetim Sistemi (SIEM) yönetimi konusunda deneyimli olmak,

f) Siber tehditler ve zafiyetler hakkında bilgi sahibi olmak,

g) Denetleme ve kayıt alma (logging) süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

h) Güncel aktif savunma ve sistem sıkılaştırma yazılım ve metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

Tercihen;

i) Siber Operasyon Merkezi Uzmanı olarak aşağıdaki sertifikasyonlardan en az birine sahip olmak. İlgili uzmanlığın daha üst seviye sertifikasyonları da kabul edilecektir,

(1) GIAC Continuous Monitoring Certification (GMON)

(2) GIAC Certified Detection Analyst (GCDA)

j) Sızma Testi teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak,

k) Ağ güvenliği konularında (kriptolama, güvenlik duvarları, NAC, IPS/IDS, kimlik doğrulama, erişim kontrol listeleri vb.) bilgi sahibi olmak,

ç) TCP/IP, ağ bilgisi, portlar, protokoller ve ağ güvenlik metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) Ağ güvenliği konularında (kriptolama, güvenlik duvarları, NAC, IPS/IDS, kimlik doğrulama, erişim kontrol listeleri vb.) bilgi sahibi olmak,

m) DNS, e-posta, örün servisi, FTP sunucu, DHCP sunucu, güvenlik duvarı, SNMP, Radius kimlik doğrulama ve kayıt alma (logging) hakkında bilgi sahibi olmak,

n) Risk yönetimi süreçleri (risk değerlemesi ve azaltılması vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

o) Siber güvenlik ve mahremiyet ile ilgili yasalar, düzenlemeler ve etik kurallar hakkında bilgi sahibi olmak,

ğ) Unix/Linux, IOS, Android ve Windows başta olmak üzere işletim sistemleri sistem yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak.

8.16. Kıdemli Siber Operasyon Merkezi Uzmanı (1 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 3 Katına Kadar)

a) Siber güvenlik alanında en az 5 (beş) yıl tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelemek,

b) Siber olay müdahale süreçlerinde tecrübeli olmak,

c) CCNA Cyber Ops sertifikasına sahip olmak,

ç) Olay Korelasyon ve Analiz konularında deneyimli olmak,

d) Zafiyet Değerlendirme deneyimine sahip olmak,

e) Detaylı saldırı analizi ve olayların çözümlemesini yapabilmek,

f) Güvenlik Olayları Yönetim Sistemi (SIEM) yönetimi konusunda deneyimli olmak,

g) Siber tehditler ve zafiyetler hakkında bilgi sahibi olmak,

ğ) Denetleme ve kayıt alma (logging) süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

h) Güncel aktif savunma ve sistem sıkılaştırma yazılım ve metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

Tercihen;

i) Siber Operasyon Merkezi Uzmanı olarak aşağıdaki sertifikasyonlardan en az birine sahip olmak. İlgili uzmanlığın daha üst seviye sertifikasyonları da kabul edilecektir,

(1) GIAC Continuous Monitoring Certification (GMON)

(2) GIAC Certified Detection Analyst (GCDA)

(3) GIAC Certified Enterprise Defender (GCED)

(4) Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

(5) Certified Information Systems Auditor (CISA)

j) Sızma Testi teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak,

k) Ağ güvenliği konularında (kriptolama, güvenlik duvarları, NAC, IPS/IDS, kimlik doğrulama, erişim kontrol listeleri vb.) bilgi sahibi olmak,

ç) TCP/IP, ağ bilgisi, portlar, protokoller ve ağ güvenlik metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) Ağ güvenliği konularında (kriptolama, güvenlik duvarları, NAC, IPS/IDS, kimlik doğrulama, erişim kontrol listeleri vb.) bilgi sahibi olmak,

m) DNS, e-posta, örün servisi, FTP sunucu, DHCP sunucu, güvenlik duvarı, SNMP, Radius kimlik doğrulama ve kayıt alma (logging) hakkında bilgi sahibi olmak,

n) Risk yönetimi süreçleri (risk değerlemesi ve azaltılması vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

o) Siber güvenlik ve mahremiyet ile ilgili yasalar, düzenlemeler ve etik kurallar hakkında bilgi sahibi olmak,

ğ) Veri yedekleme ve kurtarma hakkında bilgi sahibi olmak,

p) Unix/Linux, IOS, Android ve Windows başta olmak üzere işletim sistemleri sistem yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,

ı) Temel yazılım programları (veri depolama, yedekleme, veritabanı uygulamaları vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

q) Kriptolama algoritmaları ve siber kabiliyetler ve araçlar (SSL, PGP vb.) hakkında bilgi sahibi olmak.

8.17. Bilişim ve Test Uzmanı (2 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a) Yazılım test uzmanlığında en az 3 (üç) yıl tecrübeli olduğunu belgelemek,

b) Yazılım test planları, stratejileri, senaryoları hazırlama konusunda deneyimli olmak,

c) Yazılım test yönetim araçlarını kullanabilmek, test sonuçları kayıtların yönetimi ve raporlanmasını sağlayabilmek,

ç) Yazılım test otomasyon geliştirme sürecinde kullanılan araçlar konusunda deneyim sahibi olmak (Selenium vs.),

d) Analitik düşünebilmek, detaylara önem veren, dikkatli olarak iş takibi yapabilme kabiliyetine sahip olmak,

e) Sürüm yönetimi ve test döngüleri hakkında bilgi sahibi olmak,

f) Değişiklik yönetimi dahilinde regresyon testlerinin yönetilmesini sağlamak,

g) Test planlarının ve test caselerinin yazılması, test planlarına uygun automated ve manuel testlerin yürütülmesi konularında tecrübe sahibi olmak,

ğ) Analiz dokümanına bağlı olarak fonksiyonel test adımlarının oluşturulmasını sağlamak,

h) Entegrasyon testleri için ortamın hazırlanmasını sağlamak,

ı) Canlı ortamda çıkan sorunlara destek verilmesini sağlamak,

i) Test senaryolarının ve bu senaryolara uygun güncel scriptlerin hazırlanması ile senaryonun koşturulması işlemlerini sağlamak,

j) Yazılım devreye alım süreçlerinin yapılması konularında görev alabilmek,

Tercihen;

k) ISTQB eğitimi almış ve/veya sertifika sahibi olmak,

l) JIRA veya benzeri yönetim araçlarını kullanabilmek.

8.18. DevOPS Uzmanı (1 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 3 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı ve/veya altyapı uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) DevOPS süreçlerini başarı ile yürütebilecek bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

c) Network, firewall, load balancer, proxy konuları hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ç) NGINX, Weblogic, Tomcat vb. web sunucuları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

d) Continuous Integration / Continuous Delivery konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak, Jenkins gibi araçları kullanmış olmak,

e) GIT, SVN konularında deneyimli olmak,

f) Apigateway - ESB konusunda deneyim sahibi olmak,

g) Mikroservis mimarileri ve teknolojilerinde deneyim sahibi olmak,

ğ) Konteyner kullanım ve yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak (Docker, Kubernetes, vs),

h) İzleme(monitoring) uygulamalarına konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ı) Linux işletim sisteminde deneyim sahibi olmak,

i) Bulut (cloud), dağıtık mimari, sanallaştırma konularında bilgi sahibi olmak,

j) Nesne-yönelimli teknolojiler, web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojilere hakim olmak,

k) Yazılım altyapı ve geliştirme süreçleri konularında tecrübe sahibi olmak,

l) Loglama, kod atım otomasyonları, versiyon yönetimi, farklı platformlarda yazılımı test edebilme, yük, stres ve performans testleri konusunda tecrübe sahibi olmak, (elasticsearch, kibana, zookeeper, Kafka)

m) Yazılım yaşam döngüsü ve sürekliliği konusunda tecrübeli, kurulum ve idamesinin sağlanabilmesi konusunda tecrübe ve bilgi sahibi olmak.

8.19. Yapay Zeka Uzmanı (2 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a) Yapay Zeka teknolojileri üzerinde en az 3 (üç) yıl çalışmış, proje geliştirmiş olmak ve bunu belgelemek,

b) Makina Öğrenmesi (Machine Learning) ve Derin Öğrenme (Deep Learing) teknolojilerinden anlıyor olmak,

c) Makine Öğrenmesi konusunda veri hazırlaması, etiketlenmesi, model eğitilmesi ve test edilmesi alanlarında deneyim sahibi olmak,

ç) Yapay Zeka projelerinde algoritma geliştirme yeteneğine sahip olmak,

d) Büyük veri teknolojileriyle çalışmış olmak, toplanan verilerin bir örüntü ya da anlam içerip içermediğinin analizini yapabilmek,

e) Scala, C, C++, R, Kafka ve Python dillerinin bir yada birkaçında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak,

f) k-NN, SVD, Naive Bayes, SVM, Karar Ağaçları gibi makine öğrenmesi teknikleri ve algoritmaları konusunda bilgi sahibi olmak,

g) Türkçe NLP konusunda bilgi sahibi olmak,

Tercihen;

h) Microsoft Azur, IBM Watson veya Amazon Web Sevis üzerinde makine öğrenmesi teknolojileri ile proje geliştirmiş olmak,

i) Pytorch, Tensorflow veya Keras mimarilerine hakim ve bilgisayarlı görüntü konusunda tecrübe sahibi olmak,

j) Veri işleme boru hatları (Spark Streams, Hive / Impala, Kafka vb.) oluşturmuş ve yönetmiş olmak,

ç) NoSQL Veritabanlarında (Cassandra, Redis, Elasticsearch vb.) tecrübe sahibi olmak.

8.20. Linux Sistem Yönetim Uzmanı (2 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

LINUX işletim sistemleri yönetiminde en az 3 (üç) yıl tecrübeli olduğunu belgelemek,

Tercihen;

a) Redhat (KVM) veya VMware sanallastırma sistemlerinde yönetici (admin) veya uzman pozisyonunda çalışmış olduğunu belgelemek,

b) Yüksek ölçekli disk sistemlerinin yapılandırılması, yönetiminde ve Depolama Ağları (Storage Area Network - SAN) yönetiminde tecrübeli olmak,

c) SCRIPTING (PERL veya PYTHON) konusunda tecrübe sahibi olmak,

ç) WEB sunucu (APACHE) yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

d) Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda tecrübe sahibi olmak,

e) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

8.21. Kıdemli BS Güvenlik Uzmanı (1 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 3 Katına Kadar)

a) Certified Penetration Testing Engineer (CPTE), Licensed Penetration Tester (LPT), EC-Council Licensed Penetration Tester, Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikalarından en az birine sahip olmak,

b) Ağ Güvenliği (Intrusion Prevention System (IPS), Web Application Firewall (WAF), URL filtering ve Veri Sızıntısı Engelleme vb.) konusunda en az 5 (beş) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

Tercihen;

c) Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sertifikasına sahip olmak,

d) Sanallaştırma teknolojileri (VMWare,HyperV, sanal şase vb.) konusunda tecrübe sahibi olmak,

e) Merkezi iz kaydı (log) yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Security Operation Center (SOC) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Farklı güvenlik duvarları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Distributed Denial Of Service Attack (DDOS), Sızma (Penetration) Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri ve şifreleme konuları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) İşletim sistemleri (Windows, Linux) konusunda bilgi sahibi olmak,

i) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

8.22. Geniş Alan Ağı Güvenlik Uzmanı (2 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a) Geniş Alan Ağında güvenlik uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,

b) Cisco Certified Network Associate (CCNA) Security sertifikasına sahip olmak ve belgelemek,

c) Açıklık tarama ve güvenlik analizi konusuna hakim olmak,

ç) Kod analizi konusunda tecrübeli olmak,

d) Loglama Sistemleri, Merkezi Yönetim ve Raporlama Çözümleri (SIEM) hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Antivirüs, Firewall, Proxy, WAF, DLP, IPS, IDS, ISE / NAC, web güvenlik ürünlerinin kurulum ve yönetimini yapabilmek,

f) Mesai saatleri dışında da sistemin işletilmesini sağlamak için herhangi bir kısıtı bulunmamak,

Tercihen;

g) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

h) Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,

i) Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak,

ç) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,

j) Cisco Certified Network Professional (CCNP) Security sertifikasına sahip olmak, e) CEH, TSE Sızma Testi Uzmanı, CISSP sertifikalarına sahip olmak,

k) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az birini bildiğini belgelemek,

l) SCCM yönetimini yapabilmek,

ğ) Windows/Linux sistemlerine hakim olmak.

8.23. Siber Güvenlik Eğitim Planlama ve Tatbikat Uzmanı (1 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a) Certified Ethical Hacker (CEH) veya GIAC Penetration Tester (GPEN) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

b) Antivirüs, antispam, güvenlik duvarı, örün uygulama güvenlik duvarı (Web Application Firewall-WAF), Saldırı Tespit Sistemi (Intrusion Detection System-IDS), Saldırı Koruma Sistemi (Intrusion Prevention System-IPS), içerik filtreleme yazılımı ve e-posta güvenliği konularında en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,

c) Siber Güvenlik alanı ile ilgili tatbikat (CTF, kırmızı takım, mavi takım vs.) planlamasında yer aldığını belgelemek,

Tercihen;

d) Açık Örün Uygulama Güvenlik Projesi (Open Web Application Security Project- OWASP) araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

e) Java, .Net, Oracle, SQL konularında bilgi sahibi olmak,

f) Microsoft ve açık kaynak kodlu (Linux, Unix vb.) işletim sistemleri ve güvenliği konularında ileri düzeyde bilgi sahibi olmak,

ç) Güvenlik teknolojilerinin seçimi, uygulanması ve yönetimi hakkında deneyimli olmak,

g) Siber olay müdahale süreçlerinde tecrübeli olmak,

h) SIEM sistemlerini kurma, yapılandırma, yönetme ve merkezi iz kaydı (log) analizi konusunda tecrübesine sahip olmak,

i) Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda bilgi sahibi olmak,

j) Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Sanal Özel Ağ (VPN) konularında bilgi sahibi olmak,

ğ) Web ve uygulama sunucusu yazılımları ile veri tabanı güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

k) Zararlı yazılım analizi konusunda bilgi sahibi olmak,

ı) E-posta üzerinden yapılan ataklar hakkında, DDOS atak çeşitleri ve siber saldırılar konusunda bilgi sahibi olmak,

l) Siber Güvenlik alanında teknik ve idari eğitim planlamaları konusunda bilgi sahibi olmak,

m) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

8.24. Portal Yazılım Geliştirme Uzmanı) (2 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a) SharePoint Portal 2013 ve üstü ürün ailesi konusunda en az 3 (üç) yıl çalısmıs olmak ve bunu belgelemek,

b) SharePoint üzerinde Design, Workflow, Web Parts, Page Layout, Site Template, List, Workflow, Custom WebPart, Infopath, event receiver, content type konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Internet Information Services (IIS) teknolojilerine hakim olmak,

ç) SharePoint Performance Point Servisleri konfigürasyonu ve Dashboard Designer deneyim ve bilgi sahibi olmak,

d) VB / C / C++/ C# / programlama dilleri ile Visual Studio platformunda yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

e) Web servisleri ve SOAP, REST, WCF, WSDL,XSLT, XSD vb. web servis teknolojileri alanında en az 1 (bir) yıl yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

f) .NET, ASP.NET, Javascript, WPF, MVC, JQuery, CSS, XML, JSON web teknolojileri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) SharePoint Client Side Object Model (CSOM) ya da Sharepoint REST API kullanarak yazılım geliştirme yapabiliyor olmak,

ğ) SharePoint üzerinde C# ile geliştirilen Server Side kodlara müdahale edebilir olmak,

h) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı) İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş ve Microsoft SQL konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, SVN, CVS vb.) kullanmış olmak,

k) Yazılım geliştirme süreçleri (analiz, kodlama, test) ve metodolojileri ile ilgili bilgi sahibi olmak,

l) Sistem performans iyileştirme, hata tespit etme, problem çözümü ve teknik destek konularında tecrübeli olmak,

m) Raporlama ve dokümantasyona önem vermek,

Tercihen;

Developing Microsoft SharePoint Server Advanced Solutions veya Developing Microsoft SharePoint Server Core Solutions sınavlarından birini geçmiş olduğunu belgelendirmek.

8.25. Sanallaştırma Sistemi Uzmanı (HyperV yada VMWare) (1 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a) En az 5.000 kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Microsoft HyperV ve/veya VMware sanallaştırma platformlarının yönetim tasarım ve işletiminde en az 3 (üç) yıl çalışmak ve tecrübe sahibi olmak,

c) Microsoft Lync Server 2013 ve Skype For Business 2015 sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

ç) Microsoft Exchange Server 2010, 2013, 2016 sistemleri bilgi sahibi olmak,

d) Microsoft Windows Sunucularında (2012, 2012 R2 ve üstü işletim sistemi sürümlerinde) bakım izleme ve yapılandırma konularında bilgi sahibi olmak,

e) İyi derecede PowerShell tecrübesine sahip olmak,

f) Windows sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi olmak,

g) Microsoft Aktif Dizin yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

ğ) Microsoft Failover Cluster konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Microsoft System Center Operations Manager (SCOM), Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) 2012 ve üstü sistemler konusunda bilgi sahip olmak,

ı) Temel Ağ Yönetimi bilgi ve becerilerine sahip olmak (Sanal Switch, VLAN, pVLAN vb.),

i) Microsoft System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) 2012/2016 konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Veri depolama sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

k) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

Tercihen;

l) Microsoft HyperV ile ilgili son 2 (iki) yıl içerisinde düzenlenmiş olan bir Microsoft Sertifika Sınavından geçer not almış olmak,

m) MCSE Productivity Solutions Expert sertifikasına sahip olmak,

n) MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate):Windows Server 2012

sertifikasına sahip olmak,

ç) MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate):Windows Server 2016

sertifikasına sahip olmak,

o) Yüksek erişilebilirlik, İş Sürekliliği, Felaket Kurtarma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

p) VMware sanallaştırma platformunun yönetim, tasarım ve işletiminde en az 3 (üç) yıl çalışmak ve tecrübe sahibi olmak,

q) Bulut teknolojileri, hiperbütünleşik (Hyperconverged) sistemler ve container teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

r) ITSM ve ITIL süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

8.26. Uydu Haberleşme Sistemleri Uzmanı (1 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a) Uydu haberleşme sistemleri (yer ve uzay kesimi) konusunda en az 3 (üç) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelemek,

b) Uydu haberleşme sistemlerine yönelik uluslararası ve NATO standartlarına (STANAG) hakim olmak,

c) Uydu haberleşme projelerinde teknik şartname hazırlama konusunda iş tecrübesine sahip olmak,

ç) Uydu haberleşme sistemlerine ilişkin donanım ve yazılım gereksinim analizi ve tasarım konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Uydu haberleşme sistemlerine ilişkin donanım ve/veya yazılım geliştirme, entegrasyon ve test faaliyetlerinde görev almış olmak,

e) Uydu haberleşme sistemleri konusunda ilgili NATO çalışma gruplarını/yetenek timlerini ve uluslararası konferansları takip edebilecek/bu faaliyetleri ülkemizin menfaatleri doğrultusunda yönlendirebilecek teknik bilgiye sahip olmak,

f) Uydu haberleşme sistemlerine yönelik IP LAN, WAN kurulumu ve yapılandırması, ağ yönetim sistemleri vb. ağ uzmanlığı konularında bilgi sahibi olmak.

8.27. Görüntü İşleme Yazılımı Uzmanı (1 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a) Görüntü işleme yazılımları konusunda en az 3 (üç) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve belgelemek,

b) Nesne-Yönelimli Programlama ve Tasarım Desenleri (Design Patterns) konusuna hakim olmak,

c) JVM ve Bellek Yönetimi ile Multithread uygulama geliştirme deneyimine sahip olmak,

ç) JSP, Servlet, Portlet konularında bilgili ve deneyimli olmak,

d) SOAP/REST teknolojileri ile geliştirilmiş en az bir projede çalışmış olmak,

e) İş takibi ve planlama yazılımları (Jira, Github, Bitbucket vs),

f) Grafik arayüz teknikleri (Struts, Spring, JSF 2.x, Swing, vs),

g) Sürüm otomasyon ve kontrol araçları (ANT, Maven, SubVersion, vs.),

ğ) Sürekli entegrasyon araçları (Teamcity, CruiseControl,vs.),

h) Ünite test araçları (JUnit, Needle, JMock, vs),

ı) Raporlama yazılımları (Jasper Reports, Crystal Reports, vs) ile yazılım geliştirme ve test deneyimine sahip olmak,

i) Weblogic 10g, 11g veya 12c, JBOSS, Glassfish 3.x veya 4.x, Apache uygulama sunucularından en az birinde uygulama geliştirmiş olmak,

j) IP, HTTP, TCP, FTP, UDP, ve Sockets, RMI, RCP protokolleri hakkında genel bilgiye sahip olmak,

k) Java teknolojileri konusunda (JEE, EJB 3.x, JAAS, JPA-2,) en az 4 (dört) yıl deneyim sahibi olmak,

l) Web servis geliştirme (JAX-WS, AXIS, CXF,vs) konularında bilgi sahibi olmak,

m) Coğrafi bilgi teknolojileri (WMS, WFS, WMTS, WorldWind) konularında deneyimli olmak,

n) GPU programlama teknikleri konusunda deneyimli olmak,

o) Yer kürenin modellenmesi, Projeksiyon dönüşümleri, Orthorecttification, Görüntü iyileştirme, Renkli görüntü işleme, Morfolojik işlemler, Segmentasyon, Obje algılama ve tanıma konularında bilgi sahibi olmak.

8.28. SAP MODÜL Uzmanı (Malzeme Yönetimi) (1 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a) Malzeme yönetimi modülünde en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) En az 3 projede, projelerin başından sonuna kadar görev almış olmak,

c) Analitik, problem çözme becerisine ve sonuç odaklı çalışma anlayışına sahip olmak,

ç) İngilizce dokümanları okuyup anlayabilecek kadar İngilizce bilgi seviyesine sahip olmak,

Tercihen;

Tercihen WM, QM, PM ve/veya diğer lojistik modüllerden birisinde daha tecrübe sahibi olmak.

8.29. ABAP Yazılım Uzmanı (1 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a) ABAP ile program geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) SAP sistem entegrasyonları konusunda tecrübeli olmak,

c) ABAP dialog programlama konusunda deneyimli olmak,

ç) Özellikle HR modülü ile ilgili geliştirme yapmış olmak,

d) Analitik, problem çözme becerisine ve sonuç odaklı çalışma anlayışına sahip olmak,

e) İngilizce dokümanları okuyup anlayabilecek kadar İngilizce bilgi seviyesine sahip olmak,

Tercihen;

f) Netweaver teknolojilerinde bilgili olmak,

g) ALE, EDI, ALV, SmartForms, user-exit, IDoc, Workflow, Transactions, Dialog Programming, BAPI/BADI, Web Service ve RFC uygulama geliştirme teknikleri konusunda bilgili olmak.

8.30. SAP PI/PO Uzmanı (1 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a) SAP PI/PO Modulu üzerine geliştirme ve uyarlama projelerinde en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak ve belgelemek,

b) SOAP ve XML konusunda bilgili ve deneyimli olmak,

c) IDOC, ABAP ve JAVA Proxy, HTTP, RFC to SOAP, SOAP to FRC, File to RFC entegrasyonları yapabilecek deneyime sahip olmak,

ç) Bir ve/veya birden fazla SAP Projesinde(Entegrasyon odaklı görevlerde) rol almış olmak,

d) WebServices geliştirmeleri yapabilecek konularında bilgili ve deneyimli olmak,

e) Analitik, problem çözme becerisine ve sonuç odaklı çalışma anlayışına sahip olmak,

f) Teknik ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak,

Tercihen;

g) SAP ABAP sertifikasına sahip olmak,

h) S4/HANA bilgisi ve deneyimi olmak,

i) .Net ve/veya Java programlama dillerine hakim olmak.

8.31. İşletim Sistemi Uzmanı (1 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a) En az 100 (yüz) kullanıcılı 7/24 kesintisiz hizmet veren ortamlarda en az 3 (üç) yıl sunucu ve alt yapı yönetimi yapmış olmak (istenen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği işyerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecektir),

b) Microsoft Windows Server işletim sistemi, Microsoft Exchange Server ve Microsoft Windows Hyper-V/Hyper-V Cluster yönetimlerinde bilgi sahibi olmak,

c) IIS ve WAS uygulama sunucuları kurulum ve işletimi hakkında bilgi sahibi olmak,

ç) Intel tabanlı sunucu donanımları, kurulum, yönetim ve arıza tespiti konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

d) Disk Üniteleri ve SAN altyapısı konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

e) Microsoft Active Directory yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

f) Oracle Solaris ve Linux işletim sistemleri yönetiminde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

g) Sunucu yedekleme yazılımları konusunda bilgi sahibi ve IBM Spectrum Protect konusunda deneyim sahibi olmak,

ğ) Microsoft System Center ürün ailesinde bilgi sahibi SCCM, SCOM ve SCVMM ürünlerinde deneyim sahibi olmak,

h) Sunucu ve servis izleme uygulamalarına hakim olmak,

ı) Fiziksel ve mantıksal sistem tasarımı konusunda bilgi sahibi olmak,

i) Sistem kaynak analizi ve planlaması konusunda bilgi sahibi olmak,

j) Solaris işletim sistemi High Availability, Clustering ve Sanallaştırma teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,

k) VMWare sanallaştırma çözümleri hakkında deneyim sahibi olmak,

l) Microsoft'un yaptığı "Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016, Networking with Windows Server 2016, Identity With Windows Server 2016" sınavlarından başarılı olmuş olmak,

Tercihen;

m) Microsoft sertifikasyon sahibi olmak,

n) Microsoft'un yaptığı "Designing and Deploying Exchange Server 2016" sınavında başarılı olmuş olmak,

o) İyi derecede İngilizce bilmek,

ç) LINUX/UNIX sertifikasyon sahibi olmak.

8.32. E-Posta Sistemi Uzmanı (1 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

8.33. En az 5.000 (beş bin) kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve belgelemek,

8.34. En az 5.000 (beş bin) kullanıcı e-posta kutusuna sahip Microsoft Exchange Server 2013, 2016, 2019 sistemleri yönetim ve tasarım konularında en az 3 (üç) yıllık tecrübeye sahip olmak,

8.35. Microsoft Windows Sunucularında (2012 R2 ve üstü işletim sistemi sürümlerinde) bakım izleme ve yapılandırma konularında tecrübe sahibi olmak,

ç) İyi derecede PowerShell bilgi ve tecrübesine sahip olmak, yönetim için gerekli olan scriptleri geliştirmek,

8.36. Windows sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi olmak,

8.37. Microsoft Exchange 2013/2016/2019 ile ilgili son 3 (üç) yıl içerisinde düzenlenmiş olan bir Microsoft Sertifika Sınavından geçer not almış olmak,

8.38. MS Outlook 2016/2019 uygulaması için sorun çözme tecrübesine sahip olmak,

8.39. Microsoft Skype For Business 2015 ve üstü ürünlerin yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

ğ) Yüksek erişilebilirlik, İş Sürekliliği, Felaket Kurtarma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8.40. E-posta arşivleme ve antispam konusunda bilgi sahibi olmak,

ı) Temel seviyede ağ ve güvenlik altyapıları konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

a) Microsoft Aktif Dizin konusunda bilgi sahibi olmak,

b) Microsoft System Center ailesinde bilgi sahip olmak,

c) MCSE Productivity Solutions Expert sertifikasına sahip olmak,

ç) MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate):Windows Server 2012

sertifikasına sahip olmak,

d) MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate):Windows Server 2016

sertifikasına sahip olmak, e) Yük dengeleme sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

f) ITSM ve ITIL süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

g) Microsoft Hyper-V sanallaştırma platformu konusunda bilgi sahibi olmak,

ğ) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

8.33. Sanallaştırma Sistemi Uzmanı (HyperV) (1 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a) En az 5.000 kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

b) Microsoft Hyper-V sanallaştırma platformunun yönetim tasarım ve işletiminde en az 3 (üç) yıl çalışmak ve tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

c) Microsoft Windows Sunucularında (2012 R2 ve üstü işletim sistemi sürümlerinde) bakım izleme ve yapılandırma konularında bilgi sahibi olmak,

ç) İyi derecede PowerShell tecrübesine sahip olmak,

d) Windows sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi olmak,

e) Microsoft Failover Cluster yapıları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Sanal ağ yönetimi kapsamında temel bilgi ve becerilerine sahip olmak,

g) Microsoft System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) 2016 ve üstü ürünler konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Veri depolama sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

h) Yüksek Erişilebilirlik, İş Sürekliliği, Felaket Kurtarma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Microsoft Hyper-V ile ilgili son 3 (üç) yıl içerisinde düzenlenmiş olan bir Microsoft Sertifika Sınavından geçer not almış olmak,

Tercihen;

j) Sanallaştırma güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Sanal masaüstü çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak,

l) Windows Server işletim sistemleri "Core/Nano" versiyonları hakkında bilgi sahibi olmak,

ç) Container teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

m) Hiper-Bütünleşik (Hyper-converged) altyapılar hakkında bilgi sahibi olmak,

n) Microsoft System Center Operations Manager (SCOM konusunda bilgi sahip olmak,

o) MCSE Productivity Solutions Expert sertifikasına sahip olmak,

p) MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate):Windows Server 2012

sertifikasına sahip olmak,

ğ) MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate):Windows Server 2016

sertifikasına sahip olmak,

q) Yüksek erişilebilirlik, İş Sürekliliği, Felaket Kurtarma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı) VMware ESX sanallaştırma platformunun yönetim, tasarım ve işletiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

r) Bulut teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

s) ITSM ve ITIL süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

t) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

8.34. Veri Depolama Sistemi ve SAN Uzmanı (HyperV) (1 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a) En az 5.000 kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

b) Veri Depolama Sistemleri ve SAN yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve belgelemek,

c) Microsoft işletim sistemlerinin yönetiminde deneyimli olmak,

ç) DellEMC / Hitachi Vantara / Netapp / HPE markalarının veri depolama ürünlerinden en az birinin yönetimi konusunda en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak,

d) Brocade/Cisco marka SAN anahtar ürünlerinin yönetimi konusunda en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak,

e) Yüksek erişilebilirlik, İş Sürekliliği, Felaket Kurtarma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Temel Ağ Yönetimi bilgi ve becerilerine sahip olmak (Sanal Switch, VLAN, pVLAN vb.),

g) FC, CIFS, NFS ve iSCSI protokolleri hakkında bilgi sahibi olmak,

ğ) Veri depolama teknolojileri (RAID, veri tekilleştirme, Thin/Thick Provisioning, Clone vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

Tercihen;

a) Veri yedekleme ve replikasyon konularında tecrübeli olmak,

b) Hiper-Bütünleşik (Hyper-converged) altyapılar hakkında bilgi sahibi olmak,

c) Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

ç) Linux işletim sistemlerinin yönetiminde deneyimli olmak,

d) DellEMC / Hitachi Vantara / Netapp / HPE markalarının veri depolama ürünlerinden en az birinin yönetimi kapsamında sertifikaya sahip olmak,

e) Brocade / Cisco marka SAN anahtar ürünlerinin en az birinin yönetimi kapsamında sertifikaya sahip olmak,

f) ITSM ve ITIL süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

g) Kurumsal yedekleme yazılım ve donanımlarının yönetiminde deneyimli olmak.

2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

a) Adaylar başvurularını 5 - 25 Kasım 2020 tarihleri arasında yapacaktır.

b) Adaylar başvuru için istenen belgeleri 25 Kasım 2020 tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı Cebeci/ANKARA adresine elden/posta yoluyla ulaştıracaklardır. Belirtilen tarihler arasında istenilen evrakları göndermeyen/eksik gönderen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. (25 Kasım 2020 tarihinde postaya verilen evraklar hariç.)

c) Posta yolu ile gönderilen evrakların tarafımıza ulaşması sırasında oluşabilecek zarar, kayıp ve gecikmelerden Milli Savunma Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

ç) Adaylar sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birisini seçebilirler. Birden fazla seçim yapan ya da seçimi belli olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3. BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

a) Fotoğraflı Başvuru formu ve 3 fotoğraf,

b) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanabilecektir),

c) Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,

ç) KPSS-P3 puanını gösteren KPSS sonuç belgesi (KPSS-P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS-P3 puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir),

d) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösteren sonuç belgesi (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),

e) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

f) Son bir ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı belgesi,

g) Detaylı Özgeçmiş,

ğ) GENEL ŞARTLAR başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi ve sürelerini gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe aşağıdaki hususları içerecek şekilde belgelenmelidir. Başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içeriyor olması gerekmektedir. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan imzaya yetkili yönetici veya temsile yetkili ortak tarafından ıslak imzalanmış ve kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunun teyit edilememesi durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır),

h) SGK Hizmet Dökümü,

ı) GENEL ŞARTLAR başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

i) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR'da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),

j) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, adaylar tarafından bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, 2 (iki) suret çıktısı alınacaktır. Formun sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır. İmzalı olarak teslim edilecektir.

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak her pozisyon için sıralama yapılarak aday listesi oluşturulacaktır.

b) Aday listesine göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon sayısının 10 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.

c) Sözlü sınava katılmaya son sırada hak kazanan adaylardan aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava kabul edilecektir.

ç) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi https://personeltemin.msb.gov.tr sitesinde Personel Temin Dairesi Başkanlığınca bilahare ilan edilecektir. Bu ilan tebligat yerine geçecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

d) Herhangi bir nedenle ilan edilen pozisyonlardan herhangi birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle ilan edilen pozisyonun boş kalması durumunda Bakanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

5. SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

a) Sınav sözlü mülakat olarak yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı/TC Kimlik Kartı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Sözlü sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak yukarıda genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konuların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularıdır.

ç) Adaya özel şartlarda belirtilen bilgi, deneyim ve tecrübeyi ölçmeye yönelik sorular sorulacaktır.

d) Tecrübe ve bilgi istenen şartlar ile ilgili adaydan bilgisayar başında uygulama yapması istenebilecektir.

e) Sonuçların açıklanmasında ve sözlü sınav tarihinde Milli Savunma Bakanlığı değişiklik yapma hakkına sahip olduğundan adayların https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresini takip etmeleri gerekmektedir.

6. SINAV YERİ, TARİHİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Sözlü sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

b) Sözlü sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

c) Başarılı sayılanlardan en yüksek puanlıdan başlamak koşuluyla sınav başarı sırası oluşturulacaktır.

ç) Sözlü sınav yeri ve tarihi https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

7. SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA

a) Bilişim personeli olarak sözleşme yapılacak pozisyon sayısı 66 (altmışaltı)'dır.

b) Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak https://personeltemin.msb.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

c) Listede adı bulunan asil adaylara ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenecektir.

ç) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Milli Savunma Bakanlığına (ANKARA) müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan bu süre içerisinde belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

d) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

e) Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

f) Adaylar sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içinde Başkanlığa elden iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yeniden ilan edilecektir.

8. SÖZLESME ÜCRETLERİ

a) Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücretinin ÖZEL SARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

b) Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6'ncı maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vb.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

9. DİĞER HUSUSLAR

a) Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.

b) Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu istenecektir.(Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır.)

c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İletişim Bilgileri:

Tel: 0 312 562 05 43

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • Uğur ATAR
    5 ay önce
    S.a. Bilişim Personeli alımı hakkında yazılan haberi okudum, yalnız, istihdam sadece bir ildemi ve kadrodan sözleşmeliye geçiş mümkün mü öğrenmek istiyorum. Saygılarımla. Dönerseniz sevinirim. uguratar78@gmail.com