Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
10 Mart 2020 - 19:42

NİĞDE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Son Başvuru Tarihi : 16 Mart 2020
Yayınlanma Tarihi : 10 Mart 2020

Genel Şartlar ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde https://esube.iskur.gov.trtr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından organize edilen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.

6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.

10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

GENEL ŞARTLAR

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak

2-18 yaşını tamamlamış olmak

3-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

4-Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

5-Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

6-Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

7-Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevine devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek,

8-Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

9-İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlamak,

10-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

11- Talepte belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip olmak,

KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1-Noter kura çekimi 24.03.2020 tarihinde saat 14.00'te Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Merkez Yerleşke, Şehit Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde Noter huzurunda gerçekleştirilecektir.

2- İsteyen adaylar kura çekimini izleyebileceklerdir.

3- Kura sonucu belirlenen adaylar (www.ohu.edu.tr ) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

4- Yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde herhangi bir değişiklik olması halinde yine Üniversitenin internet adresinde duyurularda yayınlanacaktır.

BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ İLE SÖZLÜ SINAV TARİHİ VE YERİ

Belge teslim tarihi kura sonucu belirlenen adaylara (www.ohu.edu.tr) internet sitesinde açıklandığı gün belirtilecektir. Hazırlanması gereken tüm belgeleri istenen sertifikalar ve/veya mesleki bilgisini gösterir belgeler ile birlikte " Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı Kat:2 Oda:K2/16" nolu odaya şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Sınav gün, saat ve yeri ile sözlü sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Üniversitenin web sayfasında duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

KURA SONUCU SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

 1. Başvuru dilekçesi.
 2. Nüfus cüzdanı aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi.
 3. Son 1 ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (e-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
 4. Son 1 ay içerisinde alınmış İkametgah Belgesi (e-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
 5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi.
 6. Erkek adaylar için son 1 ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (e-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
 7. Güvenlik görevlisi ilanına başvuracak adayların özel güvenlik kimlik kartlarının aslı ile birlikte 1adet fotokopisi.
 8. Engelli kadrosuna başvuracak adaylardan engel oranının en az %40 olduğunu gösterir Engelli Sağlık Kurulu Raporunun aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi.
 9. Eski hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar kadrosuna başvuracak adaylardan durumlarına göre:
 • Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralandığını sağlık raporu ve komutanlık yazısının aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi.
 • Eski Hükümlü belgesinin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi.

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

 1. Kura çekimi sonucu ilgili noter tarafından gönderilen listeler, sözlü sınav yeri ve tarihi ile ilgili bilgiler Üniversitenin kurumsal internet sayfasından takip edilebilecektir, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 2. Asil ve yedek adaylar Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir.

ÖZEL ŞARTLAR

1- 18-35 yaş arasında olmak.

2- Engelli Sağlık Kurulu Raporu ile en az %40 engelli olduğunu belgelemek.

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Beden İşçisi (Temizlik)    

KişiselBilgiler

Cinsiyet Yaş Aralığı Boy Aralığı Kilo Aralığı
Kadın 18---35 (16.03.2002 - 10.03.1985 tarihleri arasında doğan kişiler) - -
Erkek 18---35 (16.03.2002 - 10.03.1985 tarihleri arasında doğan kişiler) - -

Öğrenim Bilgileri

En Az Öğrenim Seviyesi İlköğretim
En Fazla Öğrenim Seviyesi Önlisans

Kura Bilgileri

Kura Yeri Kura Tarihi Kura Saat Dilimi
Şehit Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi 24.03.2020 14:00 - 15:00

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer :

Çalışma Adresi : NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
51100 NİĞDE MERKEZ
NİĞDE / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :ÇİFTLİK, ALTUNHİSAR, ULUKIŞLA, NİĞDE MERKEZ, ÇAMARDI, BOR

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu
Toplam Açık İş Sayısı 3
Çalışma Şekli Daimi / Tam Zamanlı

YORUMLAR

 • 0 Yorum