Süleyman Demirel Üniversitesi 62 İşçi Alacak

Süleyman Demirel Üniversitesi 62 İşçi Alacak

Süleyman Demirel Üniversitesi 62 İşçi Alacak
16 Eylül 2020 - 23:12

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÜREKLİ İŞÇİ (657 SAYILI KANUNUN 4/D MADDESİ) ALIM İLANI

Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğünde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (D) fıkrası kapsamında, 4857 sayılı iş Kanunu ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde 62 adet "Sürekli işçi" alımı yapılacaktır. Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, iŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Müracaat etmek isteyen adaylar Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) internet sitesi üzerinden çevrimiçi (online) olarak 16.09.2020-21.09.2020 tarihlerinde müracaat edebileceklerdir.

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

3- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında vardiyalı çalışmaya ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

4- Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak.

5- Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

6- Isparta il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

7- Türkiye iş Kurumu'nda (iŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmak.

8- Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine göre yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Başvuru talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular işe alım sürecinin her aşamasında reddedilebileceği gibi bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Başvuru esnasında şartları taşıyıp, sonradan talep şartlarından birinin herhangi bir şekilde yitirilmesinde iş akdi haklı nedenle fesih edilecektir.

9- ilan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan işçilere 2 (iki) ay deneme süresi uygulanacaktır. Bu süre içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

10- Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümleri gereğine göre işlem tesis edilir.

KURA iŞLEMi KURA TARiHi, YERi VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE BELGE TESLiMi

1- Başvuruların tamamı iŞKUR'a yapılacak olup noter kurası çekimi için başvuru listeleri iŞKUR tarafından Üniversitemize gönderildiğinde noter kurasına katılacakların isim listesi Üniversitemizin www.sdu.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.

2- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Geçici 6 ncı maddesi uyarınca, istihdam edilecek kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayısı kadar da yedek aday, iŞKUR tarafından gönderilen başvurular arasından noter tarafından yapılacak kura çekilişi sonucunda belirlenecektir.

3- Noter kura çekilişi ilgili noterlikçe belirlenen yöntemle 28.09.2020 tarihi saat 14:00'de Süleyman Demirel Üniversitesi Prof. Dr. Metin Lütfü ÇAKMAKÇI Kültür Merkezinde gerçekleştirilecektir.

4- Noter kurası sonucu kazanan adaylar, istenen belgeler, belgelerin teslim tarihi ve yeri Üniversitemizin www.sdu.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca kura sonucu yerleştirilen adaylara her hangi bir yazılı tebligatta bulunulmayacaktır.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum